Weekly prediction, 22.5. – 28.5., New Moon in Gemini – What we leave behind, what we discover anew

New Moon in Gemini

Transit strength: Strong monthly transit.

Transit duration: Influences throughout the week with strongest energies from Thursday until Saturday.

43609528_ml

Astrological layout

New Moon will form the conjunction with the Sun at 4 ° in the sign of Gemini.  As there is no other planet or astrological point affecting this conjunction, the energies of this Moon will remain exceptionally pure. Geminis, Sagittarians, Pisces and Virgos, especially those born in the last week of May, August, November and February will feel these energies the strongest. All of you with major planets and astrological points between 2 ° and 6 ° in the sign of Gemini, Virgo, Sagittarius and Pisces, prepare for a more profound experience as well.

Emotional needs, moods, challenges, frustrations

New Moon in Gemini marks the end of a difficult and challenging period that lasted from mid February till the 19th of May. On this date, both Venus and Mercury ended their retrograde movements and for a lot of people it became much easier to breathe again, for some it even felt like a fresh new breeze is coming their way. 🙂

As we know, retrograde periods are important because they draw our attention towards something in our lives that somehow does not seem to function properly anymore. We have to take these kind of warning seriously and we have to re-adapt, re-organize, change. We must become aware of  certain negative personal issues and try to understand our problems and difficulties. The period that is now behind us is also brought a lot of stress, conflict, burdensome emotional pressures coming from within or from the outside world. All this reflected in intense, problematic, conflicted, relationships, interactions and other frustrating experiences occurring in many areas of life accompanied by hectic and tiresome daily rhythm. Many people dealt with crippling fears, personal demons, destructive patterns of behavior, identity crises more than usual. The period is also offered many opportunities for contemplation, self-reflection, for understanding, gaining awareness, for learning and personal experimentation. We were looking for the eye of the storm which has enabled us to better understand what was going on around us and ultimately helped us to survive the storm only to emerge from this experience as stronger and smarter individuals.

Lunar Fall

New Moon in Gemini is showing us all with great clarity all the things we are leaving behind and allows us to finally understand why it is important that certain chapters of our lives, as well as certain personality expressions really need to become a part of our past. The Moon now also allows us to finally accept this process and understand its importance. If we indeed do this, we will come out of our comfort zones,  worn-out and stale life situations, we will abandon negative thinking and behavioral patterns, damaging emotional expressions and we shall finally begin to enjoy new life adventures, we will be more courageous to tackle the unknown.

Gemini Energy stimulates our minds, increases our thinking capabilities, mental capacities, changes our perception, increases our level of understanding things, encourages learning and allows us to accept, adopt and share new important and exciting information. This will improve communication in relationships that have suffered somewhat during this difficult period, but we also experience the feeling that somehow things are moving forward again, faster and in a more efficient manner. The Moon will also bring new ideas, opportunities, situations, events, interactions, connections, communications that will enrich our daily lives and may serve as an aid in dealing with our difficult past or as a final reward for all the troubles, conflicts, frustrations, inconveniences of this difficult period that has finally passed. For many people this New Moon opens up a completely new life chapter of adventurous exploration of the unknown, a bit frightening yet also immensely interesting and attractive.

prenos

Summary

New Moon in Gemini is finally ending the period that accompanied us from from mid February until this third week of May. The more we understand and accept emotional, psychological processes, situations and events which have been an important part of our lives during these couple of months, the more successfully we move into a new era that brings new discoveries, awareness, ideas, interactions, engagements, new developments, new accomplishments and a new focus. It is important to thoroughly process our own past, to shake off all outdated and harmful behavioral patterns and situations in our lives, it is important that we learn how to live again and not just how to survive, exist and dwell. Be courageous, brave and go forward and meet your new life adventure! 🙂

Advertisements

Tedenska napoved, 22.5. – 28.5., Mlaj v Dvojčkih – Kar pustimo za seboj in kar odkrijemo na novo

Mlaj v Dvojčkih

Moč tranzita: močan mesečni aspekt.

Trajanje tranzita: vplive bomo čutili že od začetka tedna, najmočneje bo Luna vplivala na nas od četrtka pa do sobote.

43609528_ml

Astrološka postavitev

Mlada Luna bo tvorila konjunkcijo s Soncem na 4° v Dvojčkih. Mlaj ne bo vključeval nobenih drugih planetarnih aspektov, tako da bomo zopet priča enoznačnim energijskim vplivom. Najbolj boste Luno čutili vsi Dvojčki, Device, Strelci, Ribe, še posebej tisti rojeni v zadnjem tednu meseca maja, avgusta, novembra in marca. Prav tako boste vplive močneje čutili tudi vsi tisti, ki imate pomembne planete in astrološke točke med 2° in 6° v znamenju Dvojčkov, Device, Strelca in Rib.

Čustvene potrebe, izzivi, razpoloženja, frustracije

Mlaj v Dvojčkih dokončno oznanuje konec dokaj težkega in zahtevnega obdobja, ki nas je spremljalo vse od februarja pa do okoli 19.5. S tem datumom sta tako Venera kot Merkur zaključila svoji retrogradni gibanji, zato ima marsikdo od nas zopet občutek, da lahko nekoliko lažje zadiha, nekateri pa bomo celo uživali v svežini nekega novega vetra. 🙂

Kot vemo so obdobja retrogradnih planetov pomembna, saj nas opozarjajo na vse kar nekako v naših življenjih ne funkcionira več najbolje. Na nas je, da opozorila jemljemo resno in se na novo prilagajamo, spreminjamo, na novo organiziramo, na nas je da ozavestimo in razumemo naše probleme in težave. Obdobje, ki je sedaj za nami je prinašalo tudi precej stresa, konfliktov, obremenjujočih čustvenih pritiskov, znotraj nas samih kot tudi od zunaj. Vse to se je kazalo v napetih, problematičnih odnosih, frustracijah na mnogih področjih življenja, hektičnem ter utrujajočem dnevnem ritmu. Mnogi smo se tudi bolj kot ponavadi morali soočati z lastnimi strahovi, osebnimi demoni, destruktivnimi vzorci obnašanja, krizami identitete itd. Obdobje pa je prinašalo tudi veliko priložnosti sa samo-kontemplacijo, samo-refleksijo, za razumevanje, ozaveščanje in učenje ter ekspertimentiranje z nečim novim. Iskali smo tisto oko nevihte, ki nam je omogočilo razumeti vihar okoli nas, tako da smo lahko nevihto preživeli in iz nje izšli tudi močnejši ter pametnejši.

Lunar Fall

Luna v Dvojčkih nam doknočno z veliko jasnostjo kaže kaj puščamo za seboj oziroma nam omogoča, da dokončno razumemo zakaj je pomembno, da določena poglavja našega življenja, kot tudi določena izražanja osebnosti od sedaj naprej postajajo del naše preteklosti. Ta Luna nam sedaj tudi omogoča, da ta proces dokončno sprejemamo in razumemo njegovo pomembnost. V kolikor bomo to dejansko storili, bomo izšli iz naše cone udobja ter vseh prežvečenih ter celo škodljivih življenjskih situacij, pustili negativne vzorce čustvovanja, obnašanja in razmišljanja za seboj in se sputili v nove dogodivščine.

Energija Dvojčkov stimulira naš mentalni del, povečuje našo sposbnost razmišljanja, dojemanja, razumevanja ter učenja in sprejemanja novih informacij. Izboljšala se bo komunikacija v odnosih, ki so nekoliko trpeli na tem področju v preteklem obdobju, prav tako bomo imeli občutek, da se stvari zopet nekako premikajo naprej hitreje in bolj uspešno. Luna prinaša tudi nove ideje, priložnosti, situacije, dogodke, interakcije, poznanstva, komunikacije, ki bodo popestrili naš vsakdan in za mnoge služili kot pomoč pri razreševanju lastne preteklosti pa tudi kot končna nagrada za vse tegobe, konflikte, frustracije, neprijetnosti preteklega obdobja.  Za marsikoga se s tem mlajem odpira neko povsem novo obdobje raziskovanja nečesa neznanega, a hkrati zanimivega in privlačnega.

prenos

 

Povzetek

Luna v Dvojčkih dokončno zaključuje obdobje, ki nas je spremljalo vse od februarja pa do tretjega tedna v maju. Bolj ko bomo razumeli in sprejeli počutja, procese, situacije in dogodke v katere smo bili vpeti teh nekaj mesecev, bolj uspešno bomo prešli v neko novo obdobje, ki prinaša nova raziskovanja, udejstvovanja,  ideje, interakcije, nov razvoj, nove uspehe, nov fokus. Pomembno je, da uspešno sprocesiramo lastno preteklost, se otresemo vseh zatohlih in škodljivih vzorcev, situacij v naših življenjih in da dejansko (za)živimo in ne zgolj obstajamo. Kar pogumno naprej, čaka nas nova dogodivščina! 🙂

 

Weekly prediction, 08.05.- 14.05., Full Moon in Scorpio, revealer, shatterer, transformer

Full Moon in Scorpio

Transit strength: Strong monthly transit.

Transit duration: In effect throughout the week, strongest influence from Tuesday till Thursday.

scorpio-moonsaturn-semi-square-pluto

Astrological layout

Full Moon in Scorpio represents the culmination of the current monthly cycle, which began with the New Moon in Taurus at the end of April. Situations, events, emotional, psychological processes that were developing during the last few weeks, will now be given an epilogue. We will witness many climaxes and culmination in all areas of life appearing in many different ways as these processes, situations and events unfold. There will be a lot of crystallization going on, with the truths of all kind hitting our conscious awareness. This Moon will also produce an extremely powerful and intense energy influence, which may prove to be be quite burdensome for many.

These energies will mostly be felt by all Scorpions, Leos, Taurians and Aquarians, especially those, born around the tenth of November, August, May and February. All of you with important planets and astrological points between 18 ° and 23 ° in the sign of Scorpio, Leo and Taurus, Aquarius, you will also experience these influences intensely.

 

Emotional needs, moods, challenges, frustrations

Scorpio Moon will arouse strong, intense, negative and positive emotions, feelings in many people. Our passions will be running high, our motivation will increase. There will a general emotional intensity attached to every aspect of our daily life. We shall approach all kinds of activities that bring joy and satisfaction with additional enthusiasm and zeal. This refers to our sexual life, our relationships, jobs, careers, love life, life goals, desires, dreams and much more. We will experience greater emotional sensitivity and thus become a lot more aware of whats going around us but we will also become a lot more responsive to our environment. Various situations, events and people will profoundly influence our emotional experience as well as the expression of our feelings and emotions.

the-vampire-munch

Intense perception and expression of emotions will naturally also lead to a series of negative manifestations of these Scorpio energies. Fear, anxiety, intense resentment, anger, sadness, frustration, even hostilities, will appear. Jealous feelings will be on the rise, just as we will have to deal with many self-destructive behavior patterns that can lead to feelings of disappointment, despair, guilt, excessive grief due to loss, loneliness and low self-confidence. Let us try to avoid the pitfalls of these patterns and negative moods, let us perceive these negative influences as incentives to approach life’s complications more vigorously, to deal with any limitations, problems, conflicts that plague us in a more determined way. Let us seek emotional stability, let’s be careful how we respond to our own feelings, let us try to understand them better, let’s figure out why are they here, what are they trying to tell us. With the Sun in Taurus we strive for inner peace and simplicity of life, but we also focus on our own well-being, success and self-preservation. Self-sufficiency, emotional, material independence are also values ​​that we need to adopt.

transformation

Coping with certain negative effects will lead to a variety of personal transformations, we will acquire new awareness and understanding which will change the way we perceive ourselves and the world around us. For some, these transformations will appear as sudden, unexpected interventions of fate. These sudden Scorpio influences will change your life in a positive or negative way.  New situations can develop, circumstances can change, interesting events can occur and all of that might bring surprisingly emotionally fulfilling moods and feelings. On the other hand, old, established ways of living and obsolete structures of your life might simply collapse before your eyes. Such development might put your life in a state of chaos as new difficult situations and circumstances produce a lot more stress and other negative emotions. Any change, especially sudden and negative by nature, can be a very burdensome experience. In such moments it is especially important to try to find and maintain inner peace, stopping certain destructive mechanisms in the tracks of their development, preventing them from really taking hold. Seek the eye of the storm!

athensgreeceparthenon

Moon in Scorpio places a strong emphasis on the processes which started with New Moon at the end of April. The monthly focus of May is directed towards values prudence and patience. We have to realize how important it is, to build strong, healthy foundations in life, before we can really and properly pursue the things that interest us the most, things we desire, things we want, etc. Moon in Scorpio will certainly reveal the true strength of our personalities, as she will shake up our fundamentals considerably. She will teach us endurance, strength and determination to cope with shocks, disturbances, influences that come from the outside and with fears and other negative energies that come from within.

full-moon-caught-in-trees

 

Summary

Moon in Scorpio brings powerful emotions and intense emotional experiences, both positive and negative. She will increase and intensify our motivation, enthusiasm, passion, sensitivity, emotional moods, as well as fear, anxiety, stress, lack of self-esteem and feelings of guilt, loneliness, anger and jealousy. We will be troubled by self-destructive and defensive behavioral mechanisms, which of course we will have to abandon. A variety of sudden changes will occur, positive and negative.  Personality transformations, metamorphoses, changes in emotional perception can occur. We need to learn both Scorpio and Taurian values of patience, perseverance, determination, dedication, and above all we need to understand the importance of inner peace, emotional stability, self-sufficiency, independence. We will need to place new stronger foundations or strengthen existing ones, only then will we be able to build further.

Tedenska napoved, 08.05. – 14.05, Polna Luna v Škorpijonu – Luna, ki razgalja, Luna, ki pretresa, Luna, ki preobraža

Polna luna v Škorpijonu

Moč tranzita: močan mesečni tranzit.

Trajanje tranzita: najmočneje bomo Luno čutili od torka pa do četrtka, vplivi pa bodo pristotni seveda tekom celega tedna.

scorpio-moonsaturn-semi-square-pluto

Astrološka postavitev

Polna Luna v Škorpijonu bo predstavljala vrhunec mesečnega cikla, ki smo ga začeli z mlajem v Biku ob koncu aprila. Situacije, dogodki vezani na vsa področja žilvjenja, čustveni, psihološki procesi, ki so se razvijali tekom zadnjih nekaj tednov, bodo sedaj dosegali epilog. Priča bomo vrhuncem dogajanja, stvari bodo dobivale bolj konkretno podobo, prihajalo bo do končnih manifestacij nekaterih rezultatov teh procesov, prav tako bo za to Luno na splošno značilen izredno močan ter intenziven energijski vpliv, ki bo znal biti dokaj obremenilen za marsikoga.

Vpliv boste najmočneje čutili vsi Škorpijoni, Levi, Biki ter Vodnarji, še posebej pa tisti, ki ste rojeni okoli desetega v mesecu novembru, avgustu, maju ter februarju. Vsi, ki imate pomembne planete in astrološke točke med 18° in 23° v znamenju Škorpijona, Leva, Bika in Vodnarja, boste prav tako intenzivno občutili omenjene vplive.

 

Čustvene potrebe, izzivi, razpoloženja, frustracije

Luna bo v marsikomu vzbudila močna ter intenzivna čustva tako pozitivne kot tudi negativne narave. Povečale se bodo vsakršne strasti, motivacija, prav tako tudi čustvena intenziteta našega udejstvovanja na področjih življenja, ki so za nas še posebej pomemebna. To je lahko spolnost, lahko so odnosi, služba, kariera, ljubezen, življenjski cilji, želje, sanje. Precej bolj bomo občutljivi na dogajanje okoli nas, na različne situacije, dogodke, ljudi, temu primerno bo povečano tudi naše doživljanje in izražanje čustev ter emocij.

the-vampire-munch

Intenzivno dojemanje ter izražanje čustev bo seveda vodilo tudi do številnih negativnih manifestacij omenjenih škorpijonovskih energij. Pojavljali se bodo strahovi, anksioznost, intenzivne zamere, užaljenosti, jeza, tudi prezir, sovražnosti. Povečano bo ljubosumje, prav tako se bomo morali spopadati z številnimi že znanimi samodestruktivnimi vzorci obnašanja, ki jih lahko povzročijo občutki nesamozavesti, razočaranja, obupa, krivde, žalosti, izgube, osamljenosti. Poskušajmo se izogniti zankam teh vzorcev in negativna razpoloženja vzamimo zgolj kot spodbudo, da se še bolj odločno in intenzivno spopademo s kakršnimi koli omejitvami, problemi, konflikti, ki pestijo naš vsakdan. Skušajmo iskati čustveno stabilnost, pazimo kako se odzivamo na lastna čustva, poskušajmo jih razumeti, se vprašati zakaj so tu, kaj nam sporočajo. Isčimo notranji mir, ki nam ga prinašajo energije Sonca v Biku, stremimo k preprostosti življenja, a hkrati k odločnemu zavzemanju za lastno dobrobit, uspeh in samopreživetje, tako v dejanskem kot prenesenem pomenu besede. Samozadostnost, neodvisnost od drugih so vrednote, ki jih bomo prav tako morali ponotranjiti.

transformation

Uspešno spopadanje z določenimi negativnimi vplivi, bo vodilo do raznovrstnih osebnostnih preobrazb, novih zavedanj, razumevanj, ki bodo spreminjali dojemanje nas samih ter sveta okoli nas. Za nekatere bodo te omenjene preobrazbe osebnosti nekaj nenadnega, nepričakovanega, saj bo v vaše življenje posegla roka usode. Ti nenadni škorpijonosvki vplivi bodo lahko vaše življenje zasukali v pozitivnem ali pa negativnem smislu. V hipu boste bodisi postavljeni v popolnoma nove situacije in dogajanja, ki vas bodo navdajala z izpolnjujočimi čustvi, ali pa se bodo pred vašimi očmi ponovno ali pa na novo zrušile določene stare, ustaljene ali pa tudi že dotrajane strukture vašega življenja. Postavljeni boste v kaotično stanje nekih novih situacij in okoliščin, ki bodo prinesle veliko več stresa in ostalih negativnih čustev. Vsakršne spremembe, še posebej nenadne in negativne v sami osnovi, so lahko za vsakega človeka precej obremenjujoče. V takih trenutkih je še posebej pomembno, da poskušamo najti ter ohraniti notranji mir in preprečimo nadvlado določenih destruktivnih mehanizmov. Iščimo oko nevihte! 🙂

athensgreeceparthenon

Luna v Škorpijonu daje močan poudarek na procese s katerimi smo se soočili ob mlaju konec aprila. Tedenska napoved, 24.4. – 30.4., Mlaj v Biku, retrogradni Merkur v Ovnu – Luna gradnica, planet premikalec. Poudarek meseca maja je na preudarnosti ter potrpežljivosti. Zavedati se moramo kako pomembno je najprej graditi močne, zdrave osnove in baze v življenju, in šele potlej nadaljevati z izgradnjo vsega ostalega kar nas zanima, česar si želimo, kar hočemo itd. Luna v Škorpijonu nas bo vsekakor opomnila, na kakšnih temeljih stojijo naša življenja, saj bo le te močno pretresla. Naučila nas bo tudi vzdržljivosti, trdnosti in odločnosti soočati se s pretresi od zunaj ter lastnimi strahovi in ostalimi negativnimi čustvi, ki prihajajo od znotraj.

full-moon-caught-in-trees

Povzetek

Luna v Škorpijonu prinaša močna čustva ter intenzivne čustvene izkušnje, tako negativne kot pozitivne. Povečana bo motivacija, zagnanost, strasti, občutljivost, intenzivna čustvena razpoloženja, kot tudi strahovi, anksioznost, stres, pomanjkanje samozavesti ter občutki krivde, osamljenosti, ljubosumja. Pestili nas bodo negativni ter samodestruktivni mehanizmi obnašanja, katere bomo morali seveda opustiti. Prihajalo bo do različnih nenadnih sprememb, pozitvnih in negativnih, preobrazb osebnosti, preobrazb čustev, dojemanja itd. Učili se bomo tako Škorpijonovskih kot tudi Bikovskih vrednost, potrpežljivosti, vztrajnosti, odločnosti, predanosti, predvsem pa bo pomembno iskanje samopomiritve, miru na splošno, čustvene stabilnosti, samozadostnosti, neodvisnosti. Položiti bomo morali nove močnejše temelje ali pa ojačati že obstoječe in šele nato graditi naprej.

 

Želim vam lep, uspešen ter čustveno izpolnjujoč teden!

Weekly prediction, 1.5. – 6.5., First quarter Moon – last phase Mercury retrograde

Moon in Leo, Mercury Rx in Aries

 

Transit strength: strong weekly transit

Transit duration: Moon’s energies will influence us strongly during mid week, but we will feel Mercury vibes especially during weekend

13709815_10153860669667677_5075315933476095226_n

Astrological layout

Moon will form its first quarter this month with the Sun in Taurus on Wednesday at 13 ° Leo. This aspect will be felt mainly by all the members of the fixed signs, Leos, Taurians, Scorpios and Aquarians, especially those born around the fifth of the month of May, August, November and February.  Those of you who have major planets and astrological point located between 11 ° and 15 ° in Leo, Taurus, Scorpio and Aquarius expect to experience these energies just as profoundly.

During this week Mercury concludes its retrograde motion and turns back direct. In this last phase of his retrograde journey his energies will affect us even more than before. Energies will be felt mostly by Arians, Libras, Capricorns and Cancers, especially those born in the middle of the months of April, July, October and January. Those of you with important planets and astrological points between 23 ° and 27 ° in Aries, Libra, Cancer and Capricorn, you will also experience the strong influences of this aspect.

Emotional needs, challenges, moods, frustrations

Moon in Leo will arouse in us the need for self-expression, increased social popularity, we will feel a greater desire for attention, but we will also seek out opportunities to get noticed more. 🙂 Being the center of attention will be a pleasurable experience for some, others will experience greater social exposure as a challenge and perhaps even as an annoyance. In any case, these energies are important for all of us as they will assist the development of our healthy ego as we build on confidence, courage, authority, as we express some important personality traits, our true natures, our true being and essence. These energies will also help us to discover new passions, to enjoy old passions, to enjoy the classic Leo showoffs, to express our originality and uniqueness while showing our talents, skills, abilities to the world and using them to help people and enrich both, their and our lives. Generosity, warmheartedness are important values of the Lion and they should become an integral part of our everyday lives, especially during a Leo Moon.

piano

A significant portion of these weekly Leo energies will also reflect in a strong sense of pride, increased ambitions, personal preferences and ego wants. This could all be a very positive experience but we must be careful not to drift beyond our current capabilities, resources we must also not allow our sense of self-importance to negatively affect our relations with other people. With Mercury retrograde in Aries in conjunction with Uranus this week will be particularly intense, with fiery and impulsive energies dominating much of our daily interactions. Many problems can be caused by a very well known Drama queen effect, a common manifestation during a Leo Moon, but also a very disruptive one. This manifestation will be especially potent during this week. Be careful if you will suddenly feel a strong desire or need to over-dramatically express your emotions, feelings or if you encounter someone else who will be quite sensitive when it comes to the issues of self-importance. Do not succumb to the Drama Queen mood. 😉 Emotional sensitivity will be quite burdensome, our moods will be hampered by strong but difficult, negative emotions and feelings. Inability to satisfy certain important emotional needs or desires will also cause frustration and disappointment.

chains

 

As I mentioned earlier, Mercury in Aries concludes its retrograde motion during this week, which means his energy will be even more potent, unpredictable and unstable. Positive influences will reflect in a strong, constructive, dynamic, progressive and advanced communication. Innovative approaches while solving various problems or finding new solutions will also be a common thing. Mercury/Uranus energies will encourage the development of new progressive and interesting ideas, thinking patterns, and the acquisition of exciting new skills, knowledge and information. General interactions between people could be very positive, dynamic and unconventional in a positive way.

prenos (1)

Negative influences will primarily manifest themselves as increased negative, impulsive, hasty behavior. People will have to endure poor concentration, lack of focus, and lots of confusion. Be careful with activities and work that requires a lot of concentration, patience and calmness. Especially  be careful in traffic and as far as relationships communication goes. As I said earlier, impulsiveness will create a lot of problems. Avoid sudden urges to express feelings of anger, rage, resentment avoid aggressive behavior. Mercury in Aries, together with the Moon in Leo emphasizes our self-centered attitude. As a result we become more focused on our own interests, trying to obtain what we desire and want in a more determined way. Again, a generally positive influence as long as we do not become excessively selfish and egotistic.

 

Summary

Energies will be quite intense, emphasizing the uniqueness of our self-expression, our desires for attention, social exposure, expression of ego and pride. We will benefit from dynamic communication, interesting relationships, visionary thinking, new ideas, new knowledge and new approaches. Be careful with the ” Drama Queen effect” and avoid hastiness, selfishness, excessive self-interest, impulsiveness. We need to develop greater generosity, warmheartedness, courage, self-expression, ambition, self-assertiveness, concentration, patience and calmness.

 

Tedenska napoved, 1.5. – 7.5., Prvi lunin kvadrat v Levu – zadnja faza retrogradnega Merkurja

Luna v Levu, Merkur Rx v Ovnu

Moč tranzita: močan tedenski tranzit

Trajanje tranzita: energije lune bomo čutili prdedvsem sredi tega tedna, Merkur pa bo dogajanje zaznamoval tudi za vikend.

13709815_10153860669667677_5075315933476095226_n

Astrološka postavitev

Luna bo svoj prvi kvadrat ta mesec tvorila s Soncem v Biku  v sredo na 13° v Levu. Vplive boste čutili vsi pripadniki fiksnih znamenj, tako Levi, Biki, kot tudi Škorpijoni in Vodnarji. Najmočneje boste energijam izpostavljeni tisti rojeni okoli petega v mesecu maju, avgustu, novembru ter februarju. Energije bodo močno vplivale tudi na vse tiste, ki imate pomembne planete ter astrološke točke med 11° ter 15° v Levu, Biku, Škorpijonu ter Vodnarju.

Merkur, ki ta teden prehaja v svoje direktno gibanje in zaključuje svojo finalno retrogradno fazo, bo vplival na nas še bolj kot poprej, Najbolj ga boste čutili Ovni, Tehtnice, Kozorogi ter Raki, še posebej tisti rojeni sredi mesecev aprila, julija, oktobra in januarja. Energije bodo močno vplivale tudi na vse tiste, ki imate pomembne planete med 23° ter 27° v Ovnu, Tehtnici, Raku in Kozorogu.

 

 

Čustvene potrebe, izzivi, razpoloženja, frustracije

Luna v Levu bo v nas vzbudila potrebo po samoizražanju, večji popularnosti, čutili bomo večjo željo po pozornosti, a tudi priložnosti, da se izrazimo, da nas opazijo, bo več. 🙂 Biti center pozornosti bo za nekatere užitek, drugi se boste na večjo družbeno izpostavljenost morali navaditi oziroma vam bo le ta predstavljala izziv. Vsekakor bodo te energije za vse nas pomembne ravno v smislu, da gradimo na našem egu, samozavesti, pogumu, avtoriteti, da izrazimo nekatere pomembne dele naših osebnosti, našega bistva, da odkrijemo nove strasti, da uživamo v znanih strasteh, v aspektih levjega “nastopaštva”, da izrazimo svojo originalnost, edinstvenost, da pokažemo svoje talente, znanje, darove, sposobnosti, z njimi pomagamo ljudem oziroma obogatimo tako njihova kot naša življenja. Radodarnost, dobrosrčnost je pomembna levja vrednota, ki mora postati del našega vsakdana, vsaj ob takšnih levjih lunah, če ne tudi drugače.

piano

Pomembni vplivi levje energije tekom tega tedna se bodo kazali tudi v močnih občutkih ponosa ter v povečanih ambicijah, poudarjene bodo tudi osebne želje ter hotenja ega. Vse lepo in prav, dokler nas ne bo zaneslo preko naših trenutnih sposobnosti ter dokler ne bo naš občutek samopomembnosti začel škoditi tako nam kot tudi našim odnosom z drugimi ljudmi. Z retrogradnim Merkurjem v Ovnu v konjunckiji z Uranom bo namreč še posebej napeto, impulzivno ter ognjeno. Marsikakšen problem lahko povzroči tako zvani Drama queen efekt, ki ga lahko srečamo skoraj pri vsaki levji luni, le da bo tokrat še bolj poudarjen. Pazljivo, če boste sami čutili težnjo po povečanem dramatiziranju ali pa če naletite na nekoga drugega, ki bo precej občutljiv glede lastne samopomembnosti. 😉 Čustvena preobčutljivost bo za nekatere dokaj obremenjujoča, se posebej bomo dovzetni za negativna čustva v kolikor ne bodo potešene nekatere naše čustvene potrebe in želje.

chains

Kot sem že omenil Merkur v Ovnu ta teden zaključuje svoje retrogradno gibanje, a bo njegova energija ravno zaradi tega še bolj potentna, nepredvidljiva in nestabilna. Pozitivni vplivi se bodo predvsem kazali v izredno močni, konstruktivni, dinamični, prodorni in napredni komunikaciji, teden bodo zaznamovali inovativni pristopi pri reševanju različnih problemov ali pri iskanju kakršnihkoli novih rešitev, nove progresivne in zanimive ideje, razmišljanja ter pridobivanje in podajanje zanimivih novih znanj ter informacij. Na splošno bo povezovanje med ljudmi lahko izredno pozitivno, dinamično ter neobičajno v pozitivnem smislu.

prenos (1)

Negativni vplivi se bodo predvsem manifestirali v povečanen negativnem impulzivnem obnašanju, hektičnosti, prenagljenosti, zaletavosti, pretirani afektivnosti, slabi koncentraciji, nefokusiranosti, zmedenosti. Pazljivo pri opravkih, aktivnostih in delu, ki bodo od vas zahtevali zbranost, potrpežljivost in mirnost. Še posebej pazljivo v prometu ter v komunikaciji in v odnosih z drugimi. Kot sem že rekel, afektivno obnašanje nam bo delalo probleme, hitro bo prihajalo do čustev jeze, besa, užaljenosti, povečana bo agresivnost. Merkur v Ovnu bo skupaj z Luno v Levu poudaril našo egocentrično naravnanost, morda bomo bolj fokusirani zgolj na lastne interese in na to da dobimo tisto kar si želimo in hočemo. Zopet vse lepo in prav dokler ne bo bo povečana sebičnost negativno vplivala na naše odnose z drugimi. Pazljivo torej.

 

Povzetek

Energije bodo precej ognjevite, poudarjeno bo samoizražanje naše edinstvenosti, želja po pozornosti, družbeni izpostavljenosti, nastopaštvu, izraženo bo hotenje ega, ponos, dinamična komunikacija, zanimivi odnosi, prodorno razmišljanje, nove ideje, nova znanja, novi pristopi. Paziti bomo morali na drama “queen efekt” ter se izogibati prenagljenosti, preveliki sebičnosti, prevelikem samo-interesu, egocentrizmu, impulzivnosti, afektivnem obnašanju. Graditi bomo morali na radodarnosti, dobrosrčnosti, pogumu, samoizraznosti, asertivnosti, koncentraciji, potrpežljivosti, mirnosti ter zbranosti.