New Moon in Cancer, 23.6. – 25.6. – Emotional security, fulfillment, attachment, belonging, dependency.

emotional-happiness

New Moon in Cancer

Transit strength: Strong monthly transit.

Transit duration: Influences throughout the week, strongest energies from Friday till Sunday.

 

Astrological layout

The Moon will form a conjunction with the Sun at 3 ° in Cancer. The energies of this sign will be further strengthened by Mercury and Mars, both of them also in Cancer at the moment. Strongest influences will be felt by cardinal signs, Cancers, Capricorns, Libras, Arians, especially by those that were born in the last ten days of June, September, December, March. All those with important planets and astrological points between 2 ° and 14 ° in Cancer, Libra, Aries or Capricorn will also feel the effects of this Moon.

newmooncancer

 

Emotional needs, challenges, moods, frustrations

The Moon in Cancer, more than any other Moon, uncovers our most basic emotional needs for acceptance, love, attachment, affection, and the general emotional fulfillment. Important aspects of her influence also include emotional as well as material and financial security.

In the coming days we will preoccupy ourselves with trying to figure out who is truly worthy of our love, loyalty, dedication, support and care. Who are the people in our lives that we want to protect, nurture, who are the people we would do everything for, who are our dearest our closest ones? Do we feel loved, are we desired by others, are we important to others, how much do we mean to people that we love? Do we feel secure, safe and fulfilled in our relationships, do we have a sense of belonging, acceptance, are we supported by others, or are all of these things somehow missing in our lives. The concept of home will be important, in a broader sense of course. A place where we feel safe, a person we feel cozy with, something or someone who provides a sense of familiarity, belonging.

We will also have to ask ourselves how we express love ourselves, our concerns for others, are we too inconsiderate, cold, distant or are people taking too much advantage of our good and warmhearted nature. An issue of emotional dependency will also be an important aspect of all kinds of emotional attachments. Are we dependent on either being excessively nurturing towards others, protective of others and thus strengthening our self-esteem and self-worth in an improper way, or are we overly dependent on others, both emotionally and possibly financially. Perhaps we overwhelm, repress and annoy people with too much “love and caring” or perhaps someone else is suffocating us with their love?

serlin-28971-w1200-h800-f0

In addition to relationships, the issue of general emotional fulfillment in our lives will prevail. Are we happy in general, are we happy doing something that brings us joy, something that gives meaning and purpose to our lives. How is our way of living bringing us a sense of security and fulfillment?

Of course, all these thoughts and questions will be accompanied by elevated emotional sensitivity and by highly changeable emotional moods. The most emotionally unstable will be the people with strong Cancer energies in their charts. This is especially for those of you with Cancer Moons. 🙂 Irritation, impulsivity will increase, frustrating emotions, periods of depression, jealousy will occur and we shall experience the lack of fulfillment as far as our desires and needs goes. This can bring disappointments and feelings of sadness. In these cases, it is important that we become aware which expectations may be to unrealistic, it is important that we acknowledge possible exaggerations on our part, it is important that we realize our true needs and desires, where should we demand more and where less.

sophrologue_seine_et_marne_77_l

Summary

What can we learn during this New Moon in Cancer? We can learn how to truly and really love those closest to us, we can learn how to take care of other people,  and how to take care of things in life, which we really like, things that mean something or a lot to us. We will need to become aware of our excessive defensive, protective, obsessive, unreasonable behavior, we will need to become aware of our unrealistic desires and expectations, we will need drop any damaging or unhealthy dependencies. An important lesson will come in the form of an understanding what, or who really fulfills us emotionally, gives us a sense of security, happiness, love, belonging and acceptance. We will have to face changing emotional moods, increased emotional sensitivity, in ourselves and in others. This New Moon will stir our hearts considerably, so thread carefully.

Advertisements

Mlaj v Raku, 23.6. – 25.6., Čustvena varnost, izpolnjenost, navezanost, pripadnost in odvisnost.

emotional-happiness

Mlada Luna v Raku

 

Moč tranzita: Močan mesečni tranzit.

Trajanje tranzita: Luno postopamo čutimo že cel teden, najmočnejši vpliv bo od petka pa do nedelje z vrhuncem v soboto.

 

Astrološka postavitev

 

Luna bo tekom vikenda tvorila konjunkcijo s Soncem na 3° v Raku. Energije tega znamenja bodo še dodatno okrepljene, saj sta v Raku prisotna tudi Merkur in Mars. Vplive boste najmočneje čutili pripadniki kardinalnih znamenj, Raki, Kozorogi, Tehtnice, Ovni. Posebej boste izpostavljeni vplivom mlade Lune tisti, ki ste rojeni v zadnjih desetih dneh meseca junija, septembra, decembra, marca. Vsi tisti, ki imate pomembne planete in astrološke točke med 2° in 14° v Raku, Tehtnici, Ovnu ali Kozorogu, boste prav tako močno čutili omenjene vplive.

newmooncancer

Čustvene potrebe, izzivi, razpoloženja, frustracije

Luna v Raku bolj kot katerakoli druga Luna izspostavi naše najbolj osnovne čustvene potrebe po sprejemanju, ljubezni, navezanosti, pripadnosti ter po splošni čustveni izpolnitvi. Pomembna aspekta sta tudi čustvena ter tudi materialna in finančna varnost.

V prihodnjih dneh se bomo torej več ali manj ubadali s tem kdo je resnično vreden naše ljubezni, zvestobe, vdanosti, nege, podpore, skrbnosti. Kdo so ljudje v našem življenju, ki jih želimo vzeti pod svoje okrilje, za koga bi naredili vse oziroma marsikaj, kdo so naši najbljižji, najdražji? Spraševali se bomo tudi ali se sami počutimo ljubljene, zaželjene? Se počutimo varne ter izpolnjene v naših odnosih, imamo občutek pripadnosti, sprejetosti, občutek podpore s strani drugih ali pač vse te stvari nekako manjkajo v naših življenjih oziroma jih začutimo preveč poredko. Pomemben bo koncept doma, ki ga moramo razumeti v širšem smislu, se pravi kot nekaj, kmor pripadamo, se počutimo varne, domače. Dom so lahko ljudje, stvari, kraji.

Vprašati se bo treba tudi kako sami izražamo ljubezen, skrb do drugih, morda premalo, morda nas nekateri ljudje celo preveč izkoriščajo. Pomemben aspekt čustvene navezanosti bo tudi problematika čustvene odvisnosti. Ali smo odvisni do tega da bodisi pretirano negujemo, varujemo, skrbimo za druge in si tako na napačan način dvigujemo samozavest ter občutek samovrednosti ali smo pač pretirano odvisni, tako čustveno kot morda tudi materialno od tega da drugi skrbijo za nas. Morda s svojo “ljubeznijo in skrbjo” nekatere ljudi v svojem življenju preveč utesnjujemo in dušimo ali pač nekdo drug s preveliko zaščitniško vlogo v naših življenjih življenjih duši nas?

serlin-28971-w1200-h800-f0

 

Poleg odnosov bo prevladovalo vprašanje splošne čustvene izpolnjenosti v naših življenjih. Ali smo srečni, zadovoljnji, počnemo nekaj kar nam prinaša veselje, nekaj kar daje smisel ter pomen našemu življenju. Nam to kako živimo svoja življenja prinaša občutek varnosti in izpolnjenosti?

Vsa ta razmišljanja in prevpraševanja bo seveda spremljala povečana čustvena občutljivost ter konkretna spremenljivost čustvenega razpoloženja. Najbolj čustveno nestabilni boste v tem primeru ljudje z močnimi energijami Raka v vaših kartah. To velja še posebej za vse, ki imate v Raku Luno. 🙂 Povečana bo razdražljivost, muhavost, pojavljala se bodo frustrirajoča čustva, obdobja tečnosti, potrtosti, ljubosumja, obdobja kjer bomo močno občutili pomanjanje izpolnjenosti na področju naših želja in potreb. To lahko prinese konkretna razočaranja ter občutke žalosti. V teh primerih je pomemebno, da se zavedamo katera naša pričakovanja so morda nerealna, kje pretiravamo v željah in izražanju lastnih čustev ter kje dejansko potrebujemo več kot imamo, smo vredni česa boljšega, katerim sanjam, željam se pod nobenim pogojem ne smemo odpovedati. Kje moramo zahtevati več in kje manj.

 

sophrologue_seine_et_marne_77_l

Povzetek

Kaj se moramo naučiti v obdobju te mlade Lune v Raku? Predvsem kako resnično ljubiti najbljižje, skrbeti za ljudi in stvari v življenju, ki jih imamo resnično radi in nam nekaj pomenijo. Zavedati se bomo morali kje smo morda preveč defenzivni, zaščitniški, obsesivni, muhasti, nerazumni, nerealni, od česa oziroma koga morda preveč odvisni. Pomembna lekcija bo prišla na področju razumevanja kaj oziroma kdo nas resnično čustveno izpolnjuje, nam daje občutek varnosti, pripadnosti ter sprejemanja. Soočiti se bomo morali s spremenljivimi čustvenimi razpoloženji, povečano čustveno občutljivostjo tako pri na ssamih kot pri drugih ljudeh. Omenjena Luna bo konkretno razburkala naša srca, zatorej previdno. 🙂

 

Lep ter izpolnjen konec tedna vam želim!

 

 

Weekly prediction, 12.6. – 18.6., Last quarter Moon in Pisces – Final revelations and truths of reality

pcnto9

Moon in Pisces

Transit strength: Strong monthly transit.

Transit duration: Influences will be felt throughout the week, strongest energies from Thursday till Sunday.

 

Astrological layout

With the Sun at 26 ° in Gemini and Saturn at 24 ° in Sagittarius the Moon in Pisces will form a so-called T – square aspect. These influences will be mostly felt by all Geminis, Sagittarians, Pisces and Virgos, especially by those born in mid-June, mid-December, mid-March and mid-September. All of you with important planets and astrological points between 23 ° and 27 ° in the sign of Gemini, Sagittarius, Pisces and Virgo, you will also experience these influences profoundly.

woman-underwater-kaare-long-article

Emotional needs, challenges, moods, frustrations

The last quarter Moon is going to end the current monthly lunar cycle. Energy influences, released by this aspect, will finally bring a sense of completion to themes, situations, events that were triggered by the New Moon in Gemini at the end of May Weekly prediction, 22.5. – 28.5., New Moon in Gemini – What we leave behind, what we discover anew  and by the full Moon in Sagittarius two weeks ago.

In previous forecasts I mentioned that the Lunar cycle of May and June serves as a kind of epilogue for the already transpired period of Retrograde Mercury and Venus, a period that has shaped our lives from the beginning of February until mid-May.

During this last quarter Moon, revelations of the truth, any kind of awareness, new ideas and lessons of life related to the situations and events of the upper mentioned  bygone period , now finally gain their final form, sense and purpose. They bring new clarity and perspective as we begin to perceive our realities and ourselves in a different light. Although these effects can bring positive, constructive, beneficial results as well as certain heavy feelings of frustration, regression, repression, stagnation, negative and destructive manifestations, the overall impact of lunar energies during the end of this week might be quite burdensome for many.

archer3

It will be hard to avoid all these heavy and burdensome energy influences largely due to the presence of Saturn in Sagittarius. We should prepare ourselves as we will no doubt face frustrating, irritable, neurotic situations, negative, burdensome, gloomy moods, emotions and feelings. Situations will bring disappointments, certain, sudden turn of the events will bring additional burden and stress, both mental as well as physical. Calm your tempers, do not leash out, do not act hastily or in a rash way.

We will have to assume greater responsibility for our own actions or perhaps even for the actions of other’s. We will experience our own expectations, desires, ambitions, goals as well as expectations, ambitions and desires of other people in the form of a negative emotional pressure. There will be a profound increase in self-criticism, our self-confidence, self-esteem and self-worth will therefore suffer accordingly. Many people will be burdened with a sense of their own incompetence. Try your best not to succumb to these moods and feelings of self-destruction.

Any insights, revelations, facts, truths, information, events and situations that have emerged and unfolded during the past few weeks, will have a very strong impact on our lives. It will be completely up to us how we deal with all these issues. It is important that we first accept our reality such as it is, it is important that we make sense of things first, that we adjust to new circumstances and only then try to change things. Self-denial, burying your head in the sand, unhealthy illusions, fantasies, negative and destructive patterns of behavior will bring  extremely negative results, so it really is vital that we do not react to these energy influences as mentioned above.

 

Summary

The last Moon quarter concludes the current monthly cycle but also serves as a final epilogue for a period of past few months. Changes in the perception of your own realities, all kinds of lessons, revelations, truths, events and situations will have a positive, beneficial as well as a negative influence on our lives. Energies will tend to be burdensome during this week especially during weekend. Do not expect to find yourself in the best of moods best, be careful how you respond to these energy influences. This upcoming aspect will mainly revolve around issues of assuming greater personal responsibility, accepting the new reality of our life’s situations, we shall struggle with feelings of low self-confidence, self-esteem, competence and self-worth.

 

Be brave, I wish you a successful week!

Tedenska napoved, 12.6. – 18.6., Zadnji lunin kvadrat v Ribah – Končna razodetja in resnice realnosti

pcnto9

Luna v Ribah

Moč tranzita: Močan mesečni tranzit.

Trajanje tranzita: Vplive bo moč čutiti tekom celega tedna, najmočnejši bodo od četrtka pa do nedelje.

 

Astrološka postavitev

Luna v Ribah bo s Soncem na 26° v Dvojčkih ter Saturnom na 24° v Strelcu tvorila tako zvani T – kvadrat. Aspekt boste najmočneje čutili vsi Dvojčki, Strelci, Ribe ter Device. Najmočneje bodo energije zaznamovale vse tiste rojene sredi meseca junija, decembra, septembra ter marca. Vsi, ki imate pomembne planete ter astrološke točke med 23° ter 27° v znamenju Dvojčkov, Strelca, Device ter Rib, boste prav tako močneje občutili omenjeni aspekt.

woman-underwater-kaare-long-article

Čustvene potrebe, izzivi, razpoloženja, frustracije

Zadnji lunin kvadrat bo zaključil tokratni lunarni mesečni cikel. Energije, ki se bodo sprostile ob omenjenen aspektu bodo dokončno zaključile s tematikami, situacijami, dogodki, ki sta jih sprožile tako nova Luna v Dvojčkih konec maja Tedenska napoved, 22.5. – 28.5., Mlaj v Dvojčkih – Kar pustimo za seboj in kar odkrijemo na novo kot polna Luna v Strelcu 9.6Tedenska napoved, 5.6. – 11.6., Polna Luna v Strelcu – Konec nekega popotovanja, začetek novega.

V prejšnjih napovedih sem omenil, da lunarni cikel v mesecu maju ter juniju služi kot nekakšen epilog preteklemu obdobju retrogradnega Merkurja ter Venere, ki sta naše usode krojila od začetka februarja pa vse do sredine maja.

Z zadnjim luninim kvadratom postajajo kakršnakoli razodetja, resnice, zavedanja, ugotovitve, spoznanja vezana na preteklo obdobje dokončna in popolnoma izoblikovana. Enako velja za našo perspektivo in dojemnaje realnosti ter nas samih.  Čeprav znajo te vplivi prinesti tako pozitivne, konstruktivne, koristne rezultate kot tudi določena težka čustva, nezadovoljstva, nazadovanja, represije, stagnacije, negativne in destruktivne manifestacije, bo na splošno vpliv lunarnih energij tekom vikenda dokaj obremenilen za marsikoga.

archer3

Težkim energijskim vplivom ne bo moč ubežati predvsem zaradi prisotnosti Saturna v Strelcu. Pripraviti se bo torej treba na določena frustrirajoče situacije, negativna, obremenjujoča in bolj mračna razpoloženja ter čustva. Ne bo manjkalo situacij, ki bodo prinašala razočaranja ali pa nas bo razplet dogodkov dodatno obremenil, tako psihično kot tudi fizično.

Prevzeti bomo morali večjo odgovornost za lastna ali tuja dejanja na mnogih področjih življenja, lastna pričakovanja, želje ambicije, cilje ter pričakovanja drugih ljudi bomo morda čutili v obliki negativnega čustvenega pritiska. Povečana bo samokritičnost, trpela bo naša samozavest, samopodoba, samovrednotenje, marsikdo bo obremenjen z občutkom nekompetentnosti in nesposobnosti.

Kakršna koli spoznanja, razodetja, dejstva, resnice, informacije, dogodki in situacije, ki so se izoblikovali ter razpletli tekom preteklih nekaj tednov, bodo imeli močan vpliv na naša življenja. Na nas je kako jih bomo sprejeli. Pomembno je, da sprejmemo našo realnost takšno kakršna je, jo ozavestimo, se ji prilagodimo in šele nato poskušamo stvari spremeniti. Tiščanje glave v pesek, zatiskanje oči pred resnico, iluzije, fantazije, negativni in destruktivni vzorci obnašanja, bodo ob omenjenih energijah prinesli izjemno negativne rezultate, zatorej je resnično vitalnega pomena, da se omenjenim reakcijam na te energijske vplive odločno izognemo.

Povzetek

Zadnji lunin kvadrat zaključuje tokratni mesečni cikel kot tudi daje dokončen epilog obdobju preteklih nekaj mesecev. Spremembe v dojemanju lastne realnosti, nova spoznanja, razodetja, resnice, dogodki ter situacije, bodo imeli tako pozitiven, koristen kot tudi negativen vpliv. Energije bodo ob koncu tedna obremenjujoče, razpoloženje ne bo ravno najboljše, zatorej pazljivo. Kriza bo predvsem na področju prevzemanja večje osebne odgovornosti, sprejemanja novih okoliščin naše realnosti ter borba z občutki nizke samozavesti, samopodobe, kompetentnosti, samozaupanja in samospoštovanja.

 

Pogumno naprej, želim vam uspešen in lep teden!

 

 

Tedenska napoved, 5.6. – 11.6., Polna Luna v Strelcu – Konec nekega popotovanja, začetek novega.

396906-tgcheader

Polna Luna v Strelcu

Moč tranzita: Močan mesečni aspekt.

Trajanje tranzita: Vplive bomo čutili tekom celotnega tedna, energije bodo najmočnejše med sredo in soboto.

 

Astrološka postavitev

Polna Luna bo na 18° v Strelcu tvorila opozicijo s Soncem v Dvojčkih. Njene vplive boste najmočneje čutili vsi Strelci, Dvojčki, Device in Ribe, še posebej tisti rojeni med šestim ter enajstim v mesecu juniju, decembru, septembru ter marcu.

Prav tako boste njen vplive močno občutili tudi vsi tisti s pomembnimi planeti in astrološkimi točkami med 15° ter 20° v znamenju Strelca, Dvojčkov, Device ter Rib.

bogen_10

Čustvene potrebe, razpoloženja, izzivi, frustracije

Kot vsaka polna Luna tudi tokratnja Luna v Strelcu predstavlja vrhunec lastnega mesečnega energijskega cikla. Močno je povezana s tematikami ter vplivi mlaja v Dvojčkih izpred dveh tednov. Obe Luni energijsko zaključujeta pomemebno obdobje astroloških vplivov, ki so nas zaznamaovali predvsem od začetka februarja pa vse do konca maja.

Tako kot je Luna v Dvojčkih že postregla z novimi uvidi, spoznanji, razumevanjem, informacijami, ki so nam pomagale oziroma nas prisilile, da se spopademo in spoprimemo z nekaterimi zapleti in razpleti, posledicami preteklega obdobja, nam tokratnja Luna prinaša še več razumevanje, širšoi perspektivo na mnogih področjih življenja. Seveda se ne bomo mogli izogniti tudi sprejetju določenih življenjskih resnic.

Če ponovimo, obdobje Rx Venere in Rx Merkurja je prineslo v naša življenja kar nekaj težav, konfliktov, zapletov, problematičnih situacij, nepredvidenih negativnih dogodkov, hkrati pa je sprožilo tudi pomembne psihološke čustvene procese, ki so nam omogočili, da smo se začeli in bolje zavedati kot tudi spoprijemati z nekaterimi težavnejšimi aspekti naših življenj. Vse to je bolj ali manj obremenjujoče vplivalo na naša razpoloženja in pojavljala so se različna negativna čustva, od občutka utesnjenosti, nelagodja, do čustev strahu, frustracije. Nizka samozavest, občutki nevrednosti, nekompetentnosti, kot tudi občutki osamljenosti, odtujenosti, razočaranja, zavrnitve so negativno vlivali na marsikoga. V marsikaterih odnosih so se pojavili oziroma dokončno razkrili konkretni problemi, prav tako je tudi mnogo posameznikov utrpelo določeno stopnjo krize identitete.

a1bb4842-4da9-44eb-b2f3-fa0f64093914

Tako z mlajem v Dvojčkih kot tudi s polno Luno v Strelcu se sedaj tako ali drugače spoprijemamo s posledicami omenjenega obdobja. Obdobje zadnjih dveh tednov je nekaterim odprlo nova obzorja, prineslo novo percepcijo, nove priložnosti, ideje, zavedanja, v pozitivnem smislu. Boljše razumevenje lastne osebnosti, želja, potreb bo tako neketarim ob tej polni Luni omogočilo, da resnično zaključijo z nekim obdobjem lastnega življenja in se podajo na neko novo popotovanje samouresničitve ter čustvene izpolnitve.

Drugim bo seveda trenutni mesečni cikel prinesel končna spoznanja, resnice in razplete dogodkov ter situacij v bolj negativnem smislu. Vsi, ki smo si v preteklih mesecih pred določenimi težavami in problematikami preveč zastiskali oči, smo seveda popolnoma zignorirali določene procese, ki pa so ne glede na naše udejstvovanje v teh procesih, opravili svojo nalogo. Bodisi so se stvari odvijale na podzavestnem nivoju naše psihe ali pa so smo bili izpostavljeni dogajanju okoli nas skozi odnose, interakcije, povezovanja z okoljem in ljudmi, kakorkoli že, kdor se je prekomerno upiral določenim zapletom in razpletom življenjskih situacij, se bo sedaj težje spoprijemal z uvidi, spoznanji ter končnimi rezultati, ki jih prinaša polna Luna v Strelcu.

chiron-wound

Povzetek

Kakorkoli pogledamo bo prihajajoča Luna dvorezen meč v vsakem pogledu. Tako kot bo nekaterim omogočila širše vpoglede, boljše razumevanje, prinesla več optimizma, zagona, veselja, nove priložnosti, povezave, uvide, spoznanja, bodo drugi primorani sprejeti določene resnice, dejstva, ki bodo korenito spremenila percepcijo realnosti, a seveda, brez določenih negativnih čustev tukaj pač ne bo šlo. Pomemben aspekt Lune v Strelcu bodo tudi zdravilni vplivi njenih energij. Tukaj se koncept Strelca navezuje na mitološko zgodbo Kirona, izredno modrega ter izkušenega antičnega zdravilca, ki je s svojim obširnim znanjem znal pozdraviti vsako rano, tako fizično kot tudi srčno. Zapomnimo si torej, Luna v Strelcu prinaša življenjske modrosti in skozi razumevanje bolečina postane dragocena izkušnja ter neprecenljivo znanje!