Weekly prediction, 24.7. – 30.7., First quarter Moon in Scorpio – A Summer wave.

693b0e82bffce8cd1586162807b85062

First quarter Moon in Scorpio

 

Transit strength: strong monthly transit

Transit duration: profound energies throughout the week, with strongest influences occuring during weekend, especially on Sunday.

Astrological layout

The Moon at 6 ° in Scorpio will conjunct the Sun and Mars at 6° in Leo on Sunday the 30th. Scorpios, Leos, Aquarians and Taurians, especially those born around the 30th of April, July, October and January, will be strongly affected by these energies.

All of you with important planets and astrological points between 4 ° and 9 ° in the sign of Taurus, Leo, Scorpio and Aquarius will also experience these energies quite profoundly.

 

Emotional needs, moods, challenges, frustrations

With the conjunction of Mars and Sun in Leo, summer days will continue to bring desires for greater self-expression, self-assertion, greater creativity, playfulness, personal attention, social popularity and recognition, we will still be accompanied by feelings of greater motivation, determination, passion, focus as well. 

Since the Sun and Mars exude a very strong, dominant, profound, egocentric male energy, we will still need to pay attention to various forms of aggressive, selfish and also irritable, impulsive behavior. Power games and struggles, displays of power, desire for dominance, seeking control over life situations will be frequent manifestations of these energies.

moon-in-scorpio-first-quarter-intention

In addition, the expression or rather denial of our emotions and feelings can lead to unwanted, undesired consequences, results and can put us in some extreme emotional moods and volatile emotional settings. Because Scorpio is a sign that governs various types of self-destructive and, generally speaking, destructive behavior, we should be extremely careful while interacting with other people. Incorrect responses to certain strong, intense, overwhelming emotions can cause difficult situations and conflicts. Also avoid any excessive manipulation, either you will feel the temptation yourself or somebody else will want and try to manipulate you.

full-moon-scorpio-art-by-dzaet

As I have already mentioned, the emotions could become quite intense and extreme. If you are currently not going through a difficult and an emotionally burdensome time period, these energies can further empower your positive passions, desires and ambitions. Under the influence of Scorpio, your commitments, intuition and focus in any area of life will be sharpen and intensify. This will have a positive effect on your creativity, self-expression, playfulness, there will be a strong desire to realize one’s potential, meet certain emotional needs, reach general emotional fulfillment through active and playfull interaction with your environment, or rather through no activity at all if you’re planning vacation. 🙂

prenos

 

If, of course, the current period of our lives is not the most emotionally stable one, if it does not produce pleasurable and fulfilling emotions and feelings but rather the opposite, then we can expect the manifestation of some of the more difficult and burdensome emotions. As they might not impair our communication and interaction with the rest of the world directly, they will of course negativelly affect our moods causing considerable mood swings which might cause problems in our relationships as a result. We can expect increased feelings of anxiety, jealousy, loneliness and elevated levels of stress and neurotic behavior. Old fears, traumas, uncertainties will arise, we may encounter a lack of self-confidence, selfworth issues, feelings of inferiority, incompetance.

It is important that in these difficult moments we try to understand why we feel the way we do, that we recognize people and things in our lives that truly make us happy. It is important that during such moments we deal with our past or become aware of some problematic emotional psychological processes we might be going through here in the present.

beautiful girl laughs and dances outdoors in a meadow during sunset

Summary

So, this weekend might bring a wave of passionate and powerful feeling of a positive charge, but it can also send us on a very unpredictable emotional roller coaster. With aggressions of all kinds and impulsive behavior still presenting a big problem we will have to pay attention on how we respond to our environment. Negative aspects of power games and struggles, desires for greater power, control, dominance will cause additional problems and issues. Avoid destructive behavior and manipulation. It will be of much greater use to us if we use these energies in terms of positive, passionate, courageous but yet unselfish self-expression, and self-enrichment with a playful attitude towards life.

Have a nice week!

Advertisements

Tedenska napoved, 24.7. – 30.7., Prvi lunin kvadrat v Škorpijonu – Val poletnih čustev

693b0e82bffce8cd1586162807b85062

Prvi lunin kvadrat v Škorpijonu

 

Moč tranzita: močan mesečni tranzit

Trajanje tranzita: energije bo moč čutiti tekom celotnega tedna, najmočnejši vplivi bodo zopet tekom vikenda predvsem od petka pa do nedelje z vrhuncem v nedeljo čez dan.

 

Astrološka postavitev

Luna na 6° v Škorpijonu bo v nedeljo 30.7. tvorila pomemben kvadrat s Soncem ter Marsom na 6° v Levu. Najmočneje boste njene energije občutili vsi Škorpijoni, Levi, Vodnarji in Biki, še posebej tisti rojeni okoli 30ga v mesecu aprilu, juliju, oktobru in januarju. 

Močno bo zaznamovala tudi vse tiste, ki imate pomembne planete in astrološke točke med 4° ter 9° v znamenju Bika, Leva, Škorpijona in Vodnarja.

 

Čustvene potrebe, razpoloženja, izzivi, frustracije

S konunkcijo marsa in Sonca v Levu se nadaljujejo poletni dnevi nabiti z željami po večji samoizraznosti, večji kreativnosti, igrivosti, pozornosti, popularnosti, prav tako nas bodo še vedno spremljali občutki večje motivacije, strasti, zazvzetosti, delovne vneme, odločnosti in samo-asertivnosti.

Ker Sonce in Mars izžarevata zelo močno, dominantno, prodorno, egocentrirano moško energijo, bo treba še vedno paziti na različne oblike agresivnega, popadljivega, sebičnega, koleričnega ter tudi iritabilnega, impulzivnega obnašanja. Igre moči, razkazovanje moči, napenjanje mišic, želja po prevladi, iskanje, vzdrževanje kontrole nad situacijami bodo pogoste manifestacije.

moon-in-scorpio-first-quarter-intention

 

Dodatno bo lahko naša čustva pripeljala do nezaželenih ekstremov tudi Luna v Škorpijonu. Ker je Škorpijon znamenje, ki vlada različnim tipom samo-destruktivnega ter na splošno destruktivnega obnašanja, bodite izredno pazljivi v interakcijah z drugimi ljudmi, saj nas bodo nepravilni odzivi na določena močna, intenzivna, razgreta čustva lahko pripeljali v precej neugodne situacije in konflikte. Izogibajte se tudi kakršnemu koli pretiranemu manipulatorstvu, bodisi boste sami začutili skušnjavo ali pa vas bo nekdo drug hotel vrteti okoli prsta.

full-moon-scorpio-art-by-dzaet

Kot sem že omenil bodo čustva izredno intenzivne narave. V kolikor trenutno ne preživljamo kakšnega težkega in čustveno obremenilnega obdobja, bodo lahko te energije dodatno potencirale naše pozitivne strasti, želje in ambicije. Pod vplivom Škorpijona, bodo naša zavzetost, intuicija in fokus na katerem koli področju življenja še izrezitejši. To bo pozitivno vplivalo na našo ustvarjalnost, samo-izraznost, igrivost, na splošno bo močno ojačana želja, da skozi različne dejavnosti, aktivnosti resnično na polno zaživimo ter začutimo življenje v smislu, ki nas čustveno in pomensko izpolnjuje.

prenos

V kolikor seveda trenutno obdobje ki ga preživljamo ni najbolj čustveno stabilno, prijetno in izpolnjujoče, lahko pričakujeno manifestacijo tudi nekaterih težavnejših in obremenjujočih čustev, ki sicer ne bodo imela morda tolikšnega negativnega vpliva na našo komunikcijo in interakcijo z ostalim svetom, bodo pa seveda konkretno načenjala in pohabljala naša razpoloženja ter počutja, tako fizična kot čustvena. Lahko pričakujemo povečane občutke anksioznosti, ljubosumja, osamljenosti, povečana bosta tudi stres in nevrotičnost. Pojavljali se bodo stari strahovi, travme, nesigurnosti, naletimo lahko na pomanjkanje samozavesti pojavi se lahko občuek nevrednosti, nesposobnosti v povezavi z določenimi življenjskimi situacijami.

Pomemebno je, da skozi te negativne izkušnje poskušamo razumeti kaj je tisto kar resnično potrebujemo v življenju, kar nas izpolnjuje, veseli, osrečuje. Pomembno je, da v takšnih trenutkih tudi razčistimo z določenimi duhovi preteklosti oziroma ozavestimo nekatere problematične čustvene procese.

beautiful girl laughs and dances outdoors in a meadow during sunset

Povzetek

Torej, tekom vikenda se bo marsikdo izmed nas znašel v kar konkretno intenzivnem čustvenem vrtincu. Intentzivna čustva bodo lahko imela tako pozitivne kot tudi negativne posledice, tudi sama čustva bodo seveda pozitivna ter negativna. Še vedno bomo morali paziti na agresije, impulzivnosti, prav tako bomo morali biti pozorni na negativne aspekte iger moči, želja po moči, kontroli, prevladi. Izogibati se bomo morali destruktivnemu obnašanju, v korist nam bo če bomo izkoristili energije v smislu pozitivnega, strastnega, pogumnega samo-izražanja, ustvarjalnosti, igrivosti na katerem koli življenjskem področju.

lep teden vam želim še naprej!

Weekly prediction, 17.7. – 23.7., New Moon in Leo – passions, playfulness of life, magic of creativity and uniqueness.

conenebularegiongendler

New Moon in Leo

Transit strength: Very strong monthly transit.

Transit duration: With energies present throughout the week we can expect the climax during the weekend with strongest influences on Sunday and in the beginning of the next week.

 

Astrological layout

The New Moon in Leo occurs this Sunday the 23rd with the conjunction of the Sun and Moon and Mars at 1 ° in Leo. This stellium of planets will at the same time form an important square with Uranus in Aries. The influences of the young Moon will be mostly felt by Leos, Aquarians, Taurians, Scorpios and also Arians, Libras, Cancers and Capricorns, especially those who were born around the 22nd of the month of July, October, January and April. Those of you who have important planets and astrological points between 0 ° and 3 ° in the sign of the Leo, Aquarius, Taurus and Scorpio and between 28 ° – 30 ° in the sign of Aries, Cancer, Libra and Capricorn, prepare to experience this Moon in a profound way just as well.

c1bcc0_16457150c6fd40f390e1387c129c6333mv2

Emotional needs, moods, challenges, frustrations

During the months of July and August, we will experience two New Moons in Leo, which means, due to the rarity of such occurrence, that both events will have a fairly significant and powerful astrological impact on our lives. We expect the next New Moon in Leo in the end of August. That lunation will be especially intense, as she will also cause a solar eclipse to occur. Both of these Moons will mark an important period of personal growth, personal recognition and self-expression of our originality and unique personality.

This young Moon brings more playfulness in our lives, a strong desire and need for greater creativity, and the fulfillment of certain desires and wishes of the heart, while encouraging the expression of our originality, uniqueness. We will experience strong passions, emotions and personal desires in many areas of life and they will draw our attention and focus in one way or the other. Different personal talents, gifts, abilities, personal projects, the work we love to do, a dream career, a profession that fulfills us emotionally, as well as leisure activities that really make us happy, these are the things that will deserve a greater investment of our time and energy during this New Moon in Leo. The strong presence of Mars in combination with the Moon and the Sun will also considerably encourage and increase our activity through greater determination, motivation, assertiveness, resolve and zeal. It will become paramount that we invest as much as possible in everything and anything that enables us to express our originality, our special skills, abilities, talents, gifts, our personal potential, our strongest and most genuine desires, passions, it will become paramount that we invest in everything that allows the true nature of our being to shine in all its brightness.

Of course, it will also be necessary to pay attention to some of the negative aspects of this young Moon. The combination of Moon and Mars in Leo forming a square with Uranus in Aries will still be the main cause of strong negative emotional outburst and temper tantrums (anger, rage, hysteria), reckless, impulsive actions, words, decisions, as well as various conflicts, quarrels, conflicts, aggressions. Be careful and do not allow these passionate and strong emotions to cause you any problems, to bring you undesired results and consequences or to put you in difficult situations!

jy-selfesteem-i-cant

Summary

The young Moon in Leo will bring desires of greater creativity, expression of our uniqueness, the realization of certain passionate wishes, ambitions, dreams. It will also bring us greater social recognition,  zeal, determination, motivation and assertiveness. We will have to pay attention to impulsive behavior, negative emotions, temper tantrums, aggressions, conflicts in social interactions though. Like summer itself it is going to be quite hot, passionate but also playful. 🙂

Enjoy and have fun I wish you all a beautiful and a passionate weekend!

 

Tedenska napoved, 17.7. – 23.7., Prvi poletni mlaj v Levu – strasti in igrivosti življenja ter magija ustvarjalnosti in edinstvenosti.

conenebularegiongendler

Mlaj v Levu

Moč tranzita: Močan mesečni tranzit

Trajanje tranzita: energije bomo čutili tekom celotnega tedna, najmočnejše vplive lahko pričakujemo tekom vikenda, še posebej v nedeljo, ko nastopi mlaj, ter v začetku prihodnjega tedna z mlado Luno v Levu.

 

Astrološka postavitev

Mlaj bo nastopil to nedeljo, 23.7. s konjunkcijo Sonca in Lune ter Marsa na 1° v Levu. Omenjeni stelij planetov bo hkrati tvoril pomemben kvadrat z Uranom v Ovnu. Mlado Luno v Levu boste najmočneje občutili Levi pa tudi Vodnarji, Biki in Škorpijoni ter Ovni, Tehtnice, Raki in Kozorgi, še posebej tisti, ki ste rojeni okoli 22.7., 22.10., 20.2. ter 22.4.  Posebej boste izpostavljeni tudi vsi tisti, ki imate pomembne planete in astrološke točke med 0° ter 3° v znamenju Leva, Vodnarja, Bika in Škorpijona ter med 28° – 30° v znamenju Ovna, Raka, Tehtnice in Kozoroga.

c1bcc0_16457150c6fd40f390e1387c129c6333mv2

Čustvene potrebe, razpoloženja, izzivi, frustracije

Tekom meseca julija ter avgusta bomo priča kar dvakratnemu mlaju v Levu, kar pomeni, da bosta oba dogodka imela dokaj pomemben in močan astrološki vpliv na naša življenja. Naslednjo novo Luno v Levu pričakujemo konec meseca avgusta. Ta bo še posebej intenzivna, saj bo takrat nastopil tudi sončni mrk. Obe Luni bosta zaznamovali pomembno obdobje osebne rasti, osebne prepoznavnosti, edinstvenosti posameznika ter samo-izraznosti.

Tokratnja mlada Luna prinaša v naša življenja več družbene prepoznavnosti, popularnosti ali zgolj željo po večji pozornosti, prinesla bo več igrivosti, močno željo in potrebo po ustvarjalnosti, izpolnjevanju srčnih želja, dokazovanju in prikazovanju naše originalnosti, izvirnosti, posebnosti. Zaznamovale nas bodo močne strasti, čustva ter osebne želje na mnogih življenjskih področjih, potrebno jim bo prisluhniti. Različne nadarjenosti, talenti, sposobnosti, osebni darovi, osebni projekti, delo, ki ga ljubimo, sanjske kariere, poklic, ki nas čustveno izpolnjuje, kot tudi prostočasne aktivnosti, ki nas resnično razveseljujejo bodo stvari v katere bo zelo smiselno in spodbudno vlagati veliko več energije, časa in volje. K večji aktivnosti bo pripomogla tudi močna pristonost Marsa v kombinaciji z Luno in Soncem. Povečana bosta delovna vnema in delovni zagon, osebna volja, motivacija, odločnost, asertivnost. Potrebno bo živeti za vse kar nam omogoča, da kot posamezniki zasijemo v svoji edinstvenosti, posebnosti, da uresničimo svoj osebnostni potencial ter svoje najmočnejše ter najbolj pristne želje in sledimo svojim najbolj iskrenim strastem.

Seveda bo pri tem potrebno paziti tudi na nekatere negativne aspekte te mlade Lune. Kombinacija Lune in Marsa v Levu v kvadratu z Uranom v Ovnu bo še vedno glavni povzročitelj afektivnega vedenja in afektnih čustev ( jeza, bes, histerija ), nepremišljenih, impulzivnih dejanj, besed, odločitev kot tudi različnih konfliktov, prepirov, sporov, agresij v socialnih interakcijah. Pazljivo torej, da vas določena preveč strastna in ognjevita čustva ne zapeljejo v kakršnekoli težave in situacije, ki bi jih morda lahko obžalovali!

jy-selfesteem-i-cant

Povzetek

Mlaj v Levu nam bo prinesel željo po večji ustvarjalnosti, izražanju edinstvenosti, uresničevanju strastnih želja, ambicij, sanj. Prinesel nam bo tudi več družbene popularnosti, več afirmacije s strani družbe, več pozornosti,   več delovne vneme, odločnosti, motivacije in asertivnosti. Paziti bomo morali na impulzivno obnašanje, afektivna čustva, agresije, konflikte v socialnih interakcijah. V skladu s poletnimi temperaturami bo precej vroče, strastno in tudi igrivo. 🙂

 

Uživajte, želim vam lep in uspešen teden še naprej!

 

 

Tedenska napoved, 10.7. – 16.7., Zadnji lunin kvadrat – tempirane čustvene bombe, presenečenja, impulzivnosti

aries_new_moon

Luna v Ovnu

Moč tranzita: močan mesečni tranzit

Trajanje tranzita: energijski vpliv bo naraščal tekom celotnega tedna, najbolj bomo luninim energijam izpostavljeni ob koncu tedna, predvsem v nedeljo ter v začetku naslednjega tedna.

 

Astrološka postavitev

Luna bo v nedeljo 16.7. tvorila zadnji mesečni kvadratni aspekt s Soncem v Raku ter s tem zaključila svoj lunarni cikel. Aspektu se bosta pridružila tudi Mars v Raku ter Uran v Ovnu. Tej izredno nestabilni, impulzivni in čustveno izredno občutljivi energiji bodo izpostavljeni predvsem predstavniki kardinalnih znamenj, torej Raki, Ovni, Tehtnice in Kozorogi. Še posebej boste vplive čutili tisti rojeni sredi meseca aprila, julija, oktobra ter januarja.

Tisti, ki imate pomembne planete med 23° ter 28° v znamenju Raka, Tehtnice, Ovna oziroma Kozoroga, boste prav tako močno občutili omenjene energije.

 

Čustvene potrebe, izzivi, razpoloženja, frustracije

Omenjeni tranziti bodo najbolj obremenilni za vse, ki ste tekom preteklih nekaj tednov občutili kar veliko mero frustracij, nezadovoljstev, neuspehov, razočaranj, kakršnih koli konfliktov, pomanjkanja čustvene izpolnitve, varnosti, ambicij, motivacije, fokusa. Prav tako bo Lunin vpliv precej neugoden za vse,  ki ste impulzivni, čustveno bolj občutljivi, razpoloženjsko precej nepredvidljivi in spremenljivi, že po naravi hitre jeze, razdražljivi ter ognjenega temperamenta.

blogamaggihamblingaldeburghscallop.jpg

Mars v Raku ter Luna v Ovnu v kombinaciji z Uranom bodo ustvarjali izredno nepredvidljive čustvene odzive, na splošno se bo marsikdo spopadal s precej obremenilnimi čustvenimi procesi. Interakcije z drugimi ljudmi znajo prinesti konflikte, zaplete, nesporazume.

Mars v Raku definitvno ni v znamenju svoje moči temveč v znamenju svojega padca. Pasivnost, defenzivnost, previdnost Raka Marsu onemogoča naravno izražanje svojih energij preko akcije, iniciacije, odločnosti in asertivnosti. To lahko že samo po sebi ustvarja precejšnjo mero frustacije pri ljudeh, ki se bodo spopadali s določenimi čustvenimi problemi, čustvenimi blokadami. Pogost rezultat so izredno afektivni čustveni izbruhi histerije, jeze, besa. Marsikomu bo prekipelo tudi zaradi težine vplivov preteklih tednov kot sem že omenil zgoraj. Še posebej se boste vpliva Marsa morali zavedati vsi ognjeviteži. Pozor torej!

Po drugi strani bomo priča tudi prekomerni defenzivnosti ljudi, ki bodo imeli občutek, da nekdo streže po njihovi čustveni ali materialni, fizični varnosti ter njihovem psihičnem zdravju ter načinu življenja. Pojavijo se lahko pasivna agresivnost, preventivni defenzivni napadi, ki bodo seveda zopet precej afektivne narave. Močno bodo prisotni tudi manipulativni načini obnašanja, kjer bodo posamezniki želeli uveljavljati svojo voljo ter želeli doseči svoje cilje in uresničiti želje.

Vodo na ogenj bo seveda prilil tudi vpliv Urana v Ovnu, ki bo še dodatno povečal impulzivno, nepremišljeno ter tudi nekonvencialno obnašanje pri ljudeh. Prihajalo bo tudi do nepredvidljivih in nepredvidenih zapletov, dogodkov v določenih življenjskih situacijah, kar bo morda presenetilo marsikoga. Do zanimivih in presenetljivih preobratov pride lahko tudi kar se tiče naših lastnih čustev, potreb, pogledov na določene stvari v našem življenju.

Kot sem že omenil bo v odnosih dokaj napeto, pa tudi zanimivo ter predvsem nepredvidljivo tako na globalni politični svetovni ravni, kot tudi na individualni. Lahko smo priča precej vročim konfliktom, prepirom, odtujitvam v odnosih, prihajalo pa bo tudi do pestrih ter pozitivnih preobratov v obstoječih dinamikah odnosov. Spoznavanje novih ljudi, vzpostavljanje novih povezav med ljudmi bo precej ugodno, zaželjeno in bo prinašalo zanimive rezultate ter ustvarjalo dobro voljo in počutje. Veliko bo strasti, tako negativnih kot pozitivnih, zagona, motivacije, prisotne bodo želje po nečem novem še neizkušenem, povečana bosta drznost, pogum, pa tudi strahovi predvsem v socialni sferi pa tudi na drugih področjih življenja kot do delo, družina, kariera. Določena dejanja in reakcije ljudi nas bodo presenetile tako na negativen način, v obliki strahu, jeze, razočaranja,  kot tudi pozitiven način v obliki navdušenja, vzihčenosti. Nekateri dogodki nas bodo morda pustili celo brez besed. Kakorkoli že, previdni bomo morali biti tudi, če se bodo omenjeni vplivi manifestirali na bolj ali manj ugoden način v naših življenjih! Prepoznati bo treba skušnjave in se zavedati kakšne posledice prinašajo. Prav tako bo v našo korist da prepoznamo tudi trenutke zanimivih in enkratnih priložnosti, ki nam lahko prinesejo čustveno izpolnitev in veselje. Pomembno je,  da v slednjih trenutkih zberemo pogum in smo nekoliko bolj spontani ter odločni. 

Posebno bomo morali biti pazljivi tudi pri kakršnih koli fizičnih aktivnostih, fizičnem delu, pri delu z mehanizacijo in elektriko. Slabša previdnost, preudarnost ter po drugi strani povečana nepremišljenosti ter impulzivnosti pri ljudeh bo kaj hitro privedla do nezgod, nesreč, nezaželenih situacij in dogodkov,  ki bodo lahko imeli tudi precej zoprne, če ne celo nevarne posledice. Bodite pozorni pri delu ter aktivnostih,  ki zahtevajo vašo koncentracijo.

Povzetek

Zadnji kvadrat Lune skupaj z Marsom in Uranom prinaša čustveno spremenljiva počutja, nepredvidljive in nepredvidene dogodke, situacije, zaplete, razplete, spremembe v čustvih, pogledih, impulzivno, spontano, nepremišljeno obnašanje, afektivne, eksplozivne reakcije, pasivno agresivnost, defenzivnost, prekomerno čustveno občutljivost, prijetna in negativna presenečenja. Pazite na skušnjave, na svoje reakcije, dejanja, bodite bolj previdni na splošno, izogibajte se konfliktom po nepotrebnem,skušajte ohraniti koncentracijo in fokus.

 

 

Weekly prediction, 3.7. – 9.7., Full Moon in Capricorn – Price of success and price of failure

800px-joseph_mallord_william_turner_-_fishermen_at_sea_-_google_art_project1

Full Moon in Capricorn

 

Transit strength: Strong monthly transit.

Transit duration: Energies will be felt throughout the week with influences becoming stronger and stronger reaching a peak on Sunday the 9th.

 

Astrological layout

The Full Moon will create a strong conjunction with Pluto at 18 ° in Capricorn and an opposition to the Sun at 17° in Cancer. Jupiter in Libra will influence her energies as well.

These influences will be felt very strongly by all representatives of the cardinal signs (Capricorn, Cancer, Libra, Aries), especially by those born between the 5th and the 15th of July, October, January and April.

People with important planets and astrological points between 13 ° and 19 ° in the sign of Libra, Capricorn, Cancer and Aries will also experience these energies quite profoundly.

5920245128_e5af92a4d3_b

Emotional needs, moods, challenges, frustrations

With the Full Moon in Capricorn, our needs for emotional security, emotional fulfillment, productivity, our ambitions and desires for success in any area of ​​life will influence our actions, moods and thoughts quite profoundly. If the matters of the heart started affecting our daily life increasingly two weeks ago with the New Moon in Cancer, this Full Moon in Capricorn will reveal just how successful were we in reaching certain success resolving conflicts or issues, how successful were we in reaching emotional fullfilment, peace and security . If we have not been able to satisfy certain needs, wishes, ambitions, if we have not achieved certain goals, if we still do not know what we really want or desire, the Moon in Capricorn can help us develop greater determination, to boldly tackle all kinds of problems, to deal with certain emotional conflicts and issues of the heart with greater resolve.

The Moon in Capricorn will, together with Pluto, arouse strong emotions of determination in many ways, the desire for greater display and achievement of personal power, the desire for stronger social and personal influence, social confirmation, social acceptance and social success will increase. Although we are dealing with earthly energies of the Capricorn which oblige us to respect the reality of life situations, adapting ourselves to the way of things, we must at the same time be very well aware that Pluto will also emanate a very strong Scorpio influence.

aaeaaqaaaaaaaazdaaaajge0zdjhnwq4lwfhndqtndgxns1inze3ltnhyjnlyjm3mtbjoq

A desire to be victorious, to gain or regain true control over situations, to achieve ultimate success, personal or social power, dominance, can quickly lead us to the dark side with many obsessions and self-destructive behavioral patterns that lurk in its shadows. It is important that we are well aware of the reality of our own expectations, needs and at the same time the possibilities of realizing our own desires and ambitions without blindly trying to have it our way till the bitter end. Recognizing defeat, failure, inabilities, instabilities, loses, may be difficult for many, but it will be necessary if we are to expel or even avoid the negative manifestations of this lunar influence. In any case, it will be much wiser to contemplate all these negative feelings of frustration, disappointment, anger, rather than letting oneself to be conquered by negative obsessions and certain concepts such as victory and success at all costs. Many will also have to cope with jealousy and envy, as they will resent the success and the fulfillment of others. Do not let these negative emotions consume you. Jupiter in Libra will also remind us to seek balance and harmony when dealing with upper mentioned issues as power struggles and power games will quite possibly occur, on a global political theatre but also on individual level.

obsession-addiction

 

On the other hand, the Moon in Capricorn will encourage many who lack resolve, determination  and have restrained themselves from actually pursuing any kind of personal ventures, projects, ambitions, desires, campaigns, she will encourage people with poor personal initiation, engagement skills and people with general low productivity issues. If you belong to any of these groups of people, then recognize your own desires, needs, wishes, define your goals and actively and boldly pursue the realization of your own ambitions. Some of you may have already accomplished a lot of unfulfilled desires, or at least you have already put yourselves on the path of self-realization, while the rest, well be prepared to be kicked in the rear and find yourself in the front. 😉

ec9e6-heads-sand

As was the case with the young Moon in Cancer, a level of personal awareness will play a major role in achieving a meaningful emotional experience and fulfillment with the Full Moon in Capricorn as well. If we have a poor overview of whatever might be happening inside our hearts, if we do not know how to communicate with our inner voice or if we do not even listen to it, then this lunar cycle will bring about annoying feelings of frustration accompanied by neurotic behavior, anxiety, irritability and very changeable, unstable emotional moods. All this will of course be a very clear sign that the time has come for us to begin investing more time and energy when it comes to our emotional needs, desires, as well as our fears and complexes, almost everything that prevents us from truly progressing and becoming successful and emotionally fulfilled. We will need to recognize situations, relationships, activities that do not fulfill us the way we truly deserve to be fulfilled. If we find ourselves powerless in changing or repairing these certain unfulfilling life’s circumstances or situations, we will just have to expel certain things from our lives, may it be a relationship, a career, a job, an activity, a perspective, a belief.

Summary

The effects of the Moon in Capricorn will motivate all of us to become more active, the desire for success, emotional fulfillment, emotional security will be present. We will feel more creative and we will desire greater social recognition, respect, affirmation. We must be aware of the reality of the situation, it is important that we do not insist in achieving our goals, ambitions, it is important that we do not strive towards realizing our desires, fulfilling our needs at all costs. This will lead to the development of strong obsessions and patterns of self-destructiveness. We must learn listen our inner voice, we must recognize our true needs, desires and ambitions. We need to become more active, more courageous and more determined. We also need to realize that enormous effort and energy must be invested if we desire to achieve important and meaningful success.

Tedenska napoved, 4.7. – 9.7., Polna Luna v Kozorogu – Cena uspeha in neuspeha

800px-joseph_mallord_william_turner_-_fishermen_at_sea_-_google_art_project1

Polna Luna v Kozorogu

Moč tranzita: Močan mesečni aspekt.

Trajanje tranzita: Vplive bomo čutili tekom celotnega tedna. Intenzivnost energij se bo stopnjevala in ob koncu tedna, natančneje v nedeljo dopoldne, dosegla svoj vrhunec.

 

Astrološka postavitev

Polna v Luna v Kozorogu bo na 17° v Kozorogu tvorila močno konjunkcijo s Plutonom na 18° ter opozicijo s Soncem v Raku. Prav tako bo na njene energije vplival tudi aspekt z Jupitrom v Tehtnici.

Tokratno luno boste precej močno občutili vsi pripadniki kardinalnih znamenj ( Kozorogi, Raki, Tehtnice, Ovni ), še posebej tisti rojeni med petim in petnajstim meseca julija, oktobra, januarja ter aprila.

Močno boste lunine energije čutili tudi vsi, ki imate pomembne planete ter astrološke točko med 13° in 19° v znamenjih Tehtnice, Kozoroga, Raka ter Ovna.

 

5920245128_e5af92a4d3_b

Čustvene potrebe, razpoloženja, izzivi, frustracije

S Polno Luno bodo naše potrebe po čustveni  varnosti, čustveni izpolnitvi, produktivnosti, naše ambicije in želje po uspehu na katerem koli področju življenja, dosegle svoj vrhunec. Če smo ob mlaju v Raku pred dvema tednoma začeli ukvarjati z našimi srčnimi vzgibi, naj bodo takšni ali drugačni, bomo ob tej Luni v Kozorogu še posebej izrazito ugotoviljali ali smo bili pri tem uspešni ali pač neuspešni. V kolikor nismo uspeli zadostiti določenim potrebam, željam, ambicijam, v kolikor nismo dosegli nekih zastavljenih ciljev oziroma v kolikor nas še vedno razjeda problem, da niti ne vemo kaj hočemo, česa si želimo, nam lahko Luna v Kozorogu pomaga, da razvijemo večjo mero odločnosti, se bolj pogumno soočimo s kakršnimikoli problematikami in se morda spopademo tudi z določenimi konflikti in težavami lastnega sveta čustev in emocij.

Luna v Kozorogu bo skupaj s Plutonom v marsikom vzbudila močna čustva odločnosti, povečala se bo želja po večji osebni moči, želja po močnejšem vplivu, družbeni potrditvi ter veljavi in družbenem uspehu. Čeprav imamo opravka z zemljskimi energijami Kozoroga, ki nas zavezujejo, da spoštujemo realnost življenjskih situacij in se le tej prilagajamo ter jo upoštevamo, se moramo hkrati zavedati tudi, da bo tu prisoten močan vpliv Škorpijona preko Plutona.

aaeaaqaaaaaaaazdaaaajge0zdjhnwq4lwfhndqtndgxns1inze3ltnhyjnlyjm3mtbjoq

Želja po zmagi, kontroli nad situacijami, končnem uspehu, moči, nadvladi, nas lahko kaj hitro popelje na temno stran obsesije ter samo-destrukcije. Pomembno je, da se zavedamo realnosti lastnih pričakovanj, potreb ter realne možnosti uresničitve lastnih hotenj in želja ter ne vztrajamo pri svojem do bridkega konca. Priznati poraz, neuspeh, nezmožnost, trenutno nesposobnost, izgubo bo morda za marsikoga težko, a bo še kako potrebno, če se želimo izgoniti negativnim manifestacijam tokratnih lunarnih vplivov. Vsekakor se bo veliko pametneje kontemplativno spopasti z negativnimi občutki frustracije, razočaranja, jeze, kot pa se prepustiti negativnim obsesijam ter določenim konceptom kot so zmaga in uspeh za vsako ceno. Mnoge bosta razjedala tudi ljubosumje in zavist do drugih ljudi, še posebej kar se uspeha in čustvene izpolnjenosti tiče. Ne dovolite tem negativnim čustvom, da prevzamejo nadzor nad vami. Prihajalo bo tudi do močnih in težkih konfliktov moči in iger moči, kjer se bo izkazovala moč in prevlada ter kjer bo šlo tudi za izpodbijanje obstoječe avtoritete, vzorvec, navad, sistemov, statusa quo, tako na individualni ravni kot na globalnem političnem prostoru. Na iskanje pomembnega ravnovesja v zgoraj omenjeni problematiki nas bo opominjal tudi Jupiter v Tehtnici.

obsession-addiction

 

Na drugi strani bo Luna Kozorogu opogumila vse tiste neodločneže, ki so se morda do sedaj vzdrževali kakršnih koli podvigov, akcij in udejstvovanj ter produktivnosti. Če pripadate tej skupini potem prepoznajte lastne želje, potrebe, hotenja, definirajte svoje cilje in se aktivno in pogumno lotite uresničevanja lastnih ambicij. Nekateri boste ob vplivu polne Lune morda uresničili že marsikatero neizpolnjeno željo ali pa se vsaj že konkretno podali na pot samo-realizacije, medtem ko bo ostale njen vpliv po domače rečeno, brcnil v rit.

ec9e6-heads-sand

Tako kot je veljalo za mlaj v Raku, bo veljalo tudi za Polno Luno v Kozorogu, raven ozaveščenosti lastne osebnosti bo igrala veliko vlogo pri doseganju pomemebne čustvene izponitve. V kolikor imamo slab pregled nad vsem kar se dogaja v naših srcih, v kolikor ne znamo komunicirati z našim notranjim glasom oziroma mu ne znamo niti prisluhniti, potem nam omenjeni lunarni cikel prinaša konkretne občutke frustracije, ki jih bodo pospremili tudi nevrotičnost, anksioznost, iritabilnost ter nestabilna čustvena razpoloženja. Vse to bo naznanilo, da je prišel čas, da se začnemo nekoliko bolj konkretno ubadati z našimi čustvenimi potrebami, željami, pa tudi strahovi in kompleksi ter vsem kar nam preprečuje, da bi resnično napredovali in bili uspešni ter čustveno izpolnjeni. Prepoznati bomo morali situacije, odnose, aktivnosti, ki nas ne izpolnjujejo tako kot si zaslužimo in če ne bo šlo drugače bomo pač morali nekateri stvari, pa tudi ljudi preprosto črtati iz našega življenja in ubrati neko drugo pot.

 

Povzetek

Vplivi Lune v Kozorogu bodo v vseh nas vzbudili motivacijo, da postanemo bolj aktivni, prisotna bo želja po uspehu, po kreaciji, po čustveni izpolnitvi, čustveni varnosti. Prav tako bo pomemben aspekt družbene potrditve in veljave. Ob kakršnihkoli podvigih se moramo zavedati realnosti situacij, pomembno je, da ne vztrajamo v nečem za vsako ceno. To bo pripeljalo do razvoja močnih obsesij ter vzorcev samo-destruktivnosti. Prisluhniti bomo morali notranjemu glasu, prepoznati naše resnične potrebe, želje in ambicije. Postati bomo morali bolj dejavni, bolj pogumni ter bolj odločni. Zavedati se bomo morali tudi, da je za resničen uspeh na katerem koli področju življenja potrebno vložiti ogromno truda in energije.

 

Želim vam lep in uspešen teden!