Weekly prediction, 25.9. – 1.10., Towards the Sun, down to earth and back to the clouds

Moon in Sagittarius

 

Transit strenght: weak weekly transit.

Transit duration: from Monday till Wednesday.

Astrological layout

The Moon’s transit in Sagittarius will primarily affect fire and air signs, Sagittarius, Gemini, Libra, Aries, as well as Leos and Aquarians. People who have important planets and astrological points in these signs will also feel the Moon’s energies.

Arrow+to+the+Sun

By Ed Gonzales – Arrow to the Sun

Emotional needs, moods, challenges, responses, frustrations

The Moon in Sagittarius will imbue us with greater optimism, good will. There will be a needs and a desire for greater social activity, travels, smaller trips, acquiring new knowledge, especially in the field of general knowledge, spirituality and perhaps higher education. The Moon will emphasise our ability to think more comprehensively, she will help us expand our horizons, she’ll bring new insights, and also enable us to accept life, other world views and opinions of other people in a slightly more open and inquisitive way than we might do otherwise. In combination with Jupiter in Libra and Uranus in Aries,  the desire for greater personal growth and engagement in ways mentioned above will be further emphasised. We will also desire more spontaneity and unconventionality in our lives.

 

Moon in Capricorn

 

Transit strength: weak weekly transit.

Transit duration: from Wednesday till Saturday.

 

Astrological layout

The Moon in Capricorn will influence earthly signs especially Capricorns and Virgos. People with important astrological points and planets in these signs will also feel the Moon’s energies in a profound way.

8b5a9f5c7e54aa7db60c4eda0a08fd58-illustration-tattoo-visionary-art

By Kathleen Lulley

 

Emotional needs, moods, responses, challenges, frustrations

The middle of the week brings about astrological influences that will have a grounding effect on most people, may it be in a negative or positive way. Aspects between the Moon in Capricorn, Pluto in Capricorn and Mercury, Mars and Venus in Virgo will promote a serious, realistic, prudent but also an ambitious and diligent approach in many areas of life. Order, structure in general will be emphasised, good and efficient organisation will be very appreciated, as well as values ​​such as promptness, preciseness commitment, persistence, endurance. As planetary influences will prove to be mostly positive, many people will profit from their energies.  This will be mostly true as far as our work and our everyday responsibilities, boring and tedious tasks, duties and obligations is concerned. For many, the everyday life should run smoothly, especially for people who have at least some strong connection to earthly energies in their charts. Those who are not the most accustomed to earthly energy and do not appreciate its influences might feel a bit under the weather, stress out, under pressure, These people might encounter problems or conflicts while interacting within their working and social environment.

 

Moon in Aquarius

 

Transit strength: weak weekly transit.

Transit duration: from Saturday till Monday.

 

Astrological layout

The Moon in Aquarius will primarily affect air signs, especially Libra and Aquarius, but will also influence fire signs, mostly Leos. People with strong uranian energy and important astrological points and planets in the above mentioned signs will experience these influences as well.

1

 

Emotional needs, moods, responses, challenges, frustrations

At the end of the week, more spontaneous, unconventional air energy will once again lighten up our lives. We will once more desire more social activity, especially within certain interest groups and collectives, through various activities and hobbies. We will fancy meeting new people, perhaps even those that are somewhat unusual or unconventional. A  little change in daily rhythm, changing our everyday environment a bit, going on a trip will also do wonder for us. Socialising, having fun, being productive, active with groups of friends, within collectives or communities, doing something for the society will be highly emphasised. The concept of friendship, equality, brotherhood among men, social integration, social liberty, rights, socially progressive ideas and activities will be important, especially in a more global, social context. The Moon will also highlight the awareness and the importance of economic approach towards natural resources and environmental approach to the environment in general. There will be more optimism an joy in general, a lighthearted kind of a vibe with lots and lots of inspirational energy in the air. Some people may be swept of the ground, some may choose to dwell in the clouds, but be careful not too stray to far and especially not too high! 😉

Advertisements

Tedenska napoved, 25.9. – 1.10., Proti soncu, nazaj na zemljo in zopet pod oblake.

Luna v Strelcu

 

Moč tranzita: šibak tedenski tranzit.

Trajanje tranzita: od ponedeljka pa do srede.

 

Astrološka postavitev

Tranzit Lune v Strelcu bo zaznamoval predvsem ognjena in zračna znamenja, Strelce, Dvojčke, Tehtnice, Ovne, pa tudi Leve in Vodnarje. Čutili ga boste tudi ljudje, ki imate pomembne planete in astrološke točke v teh znamenjih.

Arrow+to+the+Sun

By Ed Gonzalez – Arrow to the Sun

Čustvene potrebe, razpoloženja, izzivi, odzivi, frustracije

Luna v Strelcu nas bo navdala z večjim optimizmom, dobro voljo, željo po druženju, potovanjih, manjših izletih, pridobivanju kakšnih novih znanj, še posebej na področju splošne razgledanosti, duhovnosti in pa morda višje izobrazbe. Poudarila bo našo sposobnost bolj celostnega razmišljanja, razširila naša obzorja, prinesla nova spoznanja, pa tudi omogočila, da bomo sprejemali življenje, svet in poglede in mišljenja drugih ljudi na nekoliko bolj odprt način kot pa bi morda drugače. V kombinaciji z Jupitrom v Tehtnici ter Uranom v Ovnu bo še dodatno poudarjena želja po osebni rasti in udejstvovanju na zgoraj omenjenih področjih, želeli pa si bomo tudi več spontanosti, nekonvencionalnosti v življenju.

 

Luna v Kozorogu

 

Moč tranzita: šibak tedenski tranzit.

Trajanje tranzita: od srede pa do sobote.

 

Astrološka postavitev

Luna v Kozorogu bo zaznamovala predvsem pripadnike zemeljskih znamenj še najbolj Kozoroge ter Device. Občutili jo boste tudi vsi tisti, ki imate pomembne astrološke točke in planete v teh dveh znamenjih.

 

8b5a9f5c7e54aa7db60c4eda0a08fd58-illustration-tattoo-visionary-art

By Kathleen Lolley

Čustvene potrebe, razpoloženja, izzivi, odzivi, frustracije

Sredina tedna nas bo zopet nekoliko ozemljila in zresnila. Aspekti med Luno v Kozorgu, Plutonom v Kozorogu ter Merkurjem, Marsom in Venero v Devici bodo spodbujali resen, realističen, preudaren pa tudi ambiciozen in deloven pristop na mnogih področjih življenja. Poudarjena bo redoljubnost, strukturiranost, cenjena bo dobra in premišljena organizacija ter vrednoste kot so točnost, natančnost, zavzetost in vztrajnost. Ker bodo aspekti med omenjenimi planeti večinoma pozitivni, bo večina ljudi z omenjenimi energijami pridobila v marsikaterem pogledu. Še najbolj se lahko veselimo vpliva zemeljskih energij kar se tiče našega dela v službi ter opravljanja vsakodnevnih, velikokrat precej dolgočasnih in utrujajočih opravil, dolžnosti, zadolžitev. Marsikomu bodo dnevi tekli gladko, še posebej ljudem, ki so močni v zemeljskih znamenjih. Tisti, ki zemeljske energije niste najbolj vajeni in vam ne leži preveč, boste lahko občutili nekaj pritiska in se ne boste najbolje znašli v svojem delovnem ter socialnem okolju.

 

Luna v Vodnarju

 

Moč tranzita: šibak tedenski tranzit.

Trajanje tranzita: od sobote pa do ponedeljka.

 

Astrološka postavitev

Luna v Vodnarju bo predvsem vplivala na zračna znamenja, predvsem Tehtnice, Vodnarje, pa tudi na ognjena, predvsem na Leve. Energije boste začutili tudi ljudje, ki imate močno uranovsko energijo in pa pomembne astrološke točke in planete v zgoraj omenjenih znamenjih.

1

Čustvene potrebe, razpoloženja, odzivi, izzivi, frustracije

Ob koncu bo zopet poudarjena nekoliko bolj spontana, nekonvencionalna energija zraka v vseh aspektih naših življenj. Zopet si bomo zaželeli več družabnosti, še posebej znotraj določenih družbenih interesnih skupin in kolektivov, preko različnih aktivnosti, hobijev. Itd. Radi bomo spoznavali nove ljudi, morda celo tiste nekoliko bolj nenavdne, prav tako nam bodo ugajala sprememba življensjkega ritma, situacije in okolja. Poudarjeno bo druženje v širših prijateljsih krogih, pomemben bo koncept prijateljstva, enakosti, enakovrednosti, pripadnosti družbi oz. družbenim skupinam, socialne svoboščine, koncept bratstva, povezovanja in družbene progresivnosti še posebej v bolj globalnem socialnem kontekstu. Poudarjeno bo tudi zavedanje o pomemebnosti ekonomičnega pristopa do naravnih virov ter ekološki pristop do okolja na splošno. Navdajal nas bo zopet večji optimizem, mnogi bodo prešerne volje, v zraku bo več lažje, navdihujajoče in neobremenjujoče energije, morda koga celo zanese med oblake, a pazite da ne predaleč in ne previsoko! 😉

 

Weekly prediction, 18.9. – 24.9., New Moon in Virgo – Royal nature of simplicity

royal-crown-of-basic-simple-design_318-45623

New Moon in Virgo

 

Transit strength: very strong monthly transit

Transit duration: strong energies throughout the week with a climax on Wednesday, Thursday and Friday.

 

Astrological layout

the New Moon will occur on Wednesday the 20th with the Moon forming a conjunction to the Sun at 27° in Virgo. These energies will be additionally amplified by planets, which also travel through the mentioned sign of Virgo. Mars, Mercury and Venus will affect our motivation, personal energy, values, communication, reasoning and they will additionally enchant any new beginnings in our lives initiated by the New Moon in Virgo.

All these energies will profoundly affect Virgos and people with a strong presence of Virgo energy in their birth charts. People born around the 20th of the month of September, December, March and June will feel these energies the most. Similarly, energies will also have a strong impact on all those that have important planets and astrological points between 25 ° and 29 ° in the sign of Virgo, Sagittarius, Pisces and Gemini.

virgoastrologygoddess

Emotional needs, moods, responses, challenges, frustrations

New Moon in Virgo will be accompanied by strong influences of planets in this sign. All the inner planets of the solar system are currently travelling through Virgo. We will witness strong energetic influences that will mark our daily lives during this week. In addition to New Moon’s energies, it is necessary to point out the entry of Venus in the sign of Virgo and its conjunction with an important fixed star Regulus, which also changed signs a while ago leaving the fiery Leo and took over Virgo’s earthly aura.

Regulus represents the heart of the Lion and thus also the most important values ​​of this sign, which are now combining with the values ​​of Virgo. All that is Virgo in meaning, manifestation and origin will become especially significant in the coming days and weeks. Values ​​and characteristics such as simplicity, humility, diligence, usefulness, pragmatism, analytic approach and  mental focus, as well as  pettiness, stress, neurotic behavior will stir up feelings of pride, satisfaction but will also be the cause of hysteria, arrogance, drama queen situations. Leo self-importance, egocentrism, benevolence and goodness of the heart will also be associated with these traits and values.

Through all the aforementioned values ​​of Virgo, we will be able to recognize, in a much faster and more efficient way, what kind of work, activity or people make us feel content, successful, happy and emotionally fulfilled. We will realize who and what makes us happy, what and whom we like, value, we will achieve greater self-realization and self-expression through the daily activity associated with all that is Virgo. In short, the way of the Virgo will acquire a special status of a “royal” sign until the full moon in early October and that will emphasize any action in line with the above-mentioned Virgo values ​​and characteristics in a very special and profound way.

13709815_10153860669667677_5075315933476095226_n

As already mentioned in the title of the article, the very idea of Virgo, as a very simple natured and humble sign will experience a lasting and profound transformation. Its simplicity now more than ever holds that secret key to personal success, personal well-being, social affirmation, social recognition. The phrase slowly but surely will grow in importance now more than ever. Although it may sound corny and generic, it will summarize the very nature of the energy influence we are to face in the coming weeks. Our activities, work, everyday tasks, even the smallest and even the most difficult obligations, duties, if we spice them up with the special Virgo energy, if we remain diligent, careful, committed, organized, if we prudently accomplish our daily obligations, whether they are boring, tiring or not, whether they take forever to finish, or not, at the end of the day the reward will be much more than just that surprising feeling we somehow managed to survive. An awareness of how strong, successful and capable we truly are will really begin to echo through our minds, more than it usually does. This will imbue us with a sense of great pride, self-confidence and healthy self-importance, we will feel the power of the Leo! We will also attract more positive attention, praise, respect, recognition, admiration from our environment, which will do wonders for our ego, and naturally boost our self-confidence and self-esteem. Remember, a royal reward for those who work hard! 😉

Desire for greater emotional fulfillment, greater self-expression of certain passions, motives, parts of oneself that are extremely unique, all this will also have to submit to the ways of Virgo. We will need to become aware of the reality of the situation, we will need to analyze it, make a plan, organize ourselves, focus on the task at hand and then make that humble first step. There might be a big gap between our grand expectations, desires and our current life situation. Do not be overwhelmed by despair, fear, apathy, boredom, do not be so eager to quit, do not just stare at this terrifying gap between you and your life goals, just focus on that first step rather than on that last one! 🙂 In the coming weeks, anyone who will decide to follow his dreams, goals, desires, passions adopting the ways of the Virgo, whoever will engage in greater personal self-expression with a special Virgo enthusiasm will choose the right path. Simplicity, perseverance, diligence and modesty will be values ​​that will change our lives.

 

Have fun, i wish you a successful week!

Tedenska napoved, 18.9. – 24.9., Mlaj v Devici – Kraljevska narava preprostosti

royal-crown-of-basic-simple-design_318-45623

Mlaj v Devici

Moč tranzita: močan mesečni tranzit

Trajanje tranzita: energije bomo čutili tekom celotnega tedna, najmočnejše bodo v sredo ter od srede pa do petka.

 

Astrološka postavitev

Mlaj pričakujemo v sredo 20.9. ko bo Luna na 27° tvorila konjunkcijo s Soncem v Devici. Energije mlaja bodo dodatno okrepili planeti, ki prav tako potujejo skozi omenjeno znamenje. Mars, Merkur in Venera bodo vplivali na našo motivacijo, energijo, vrednote, komunikacijo, razum in dodatno začinili kakršnekoli nove začetke, ki nam jih bo morda prinaša nova luna v Devici.

Mlaj bo najmočneje zaznamoval vse Device ter ljudi z močno prisotnostjo tega znamenja v rojstnih kartah. Še posebej ga boste občutili vsi tisti, ki ste rojeni med okoli dvajsetega v mesecu septembru, decembru, marcu in juniju. Prav tako bodo energije močno vplivale tudi na vse tiste, ki imate pomembne planete ter astrološke točke med 25° ter 29° v znamenju Device, Strelca, Rib ter Dvojčkov.

virgoastrologygoddess

Čustvene potrebe, razpoloženja, odzivi, izzivi, frustracije

Tokratni mlaj v Devici bo pospremil tudi močan stelij planetov v tem znamenju. Vsi notranji planeti osončja namreč trenutno potujejo skozi Devico. Priča bomo močnim energijskim vplivom, ki bodo dodobra zaznamovali naš vsakdan tekom tega tedna. Še posebej je poleg mlaja potrebno izpostaviti vstop Venere v Devico ter njeno konjunkcijo s pomembno fiksno zvezdo Regulus, ki je prav tako nedolgo nazaj zamenjala znamenje, opustila ogenj Leva ter nase prevzela zemeljsko auro Device.

Regulus predstavlja srce Leva in s tem najpomembnejše vrednote tega znamenja, ki se sedaj združujejo z vrednotami znamnja Device. Karkoli deviškega bo v naslednjih dneh ter tednih občutno pridobilo na pomemebnosti. Tako bodo vrednote in karakteristike kot so preprostost, ponižnost, delavnost, koristnost, pragmatičnost, skrbnost, analitičnost in fokus, pa tudi pikolovstvo, malenkostnost, stres, nevrotičnost ter ozkogledost vzbujale občutke ponosa, zadovoljstva, povzročale več histeričnega obnašanja, arogance, dramatiziranja, z njimi pa bo prav tako povezana levja samopommebnost, egocentrizem ter dobrosrčnost in dobrota.

Skozi zgoraj omenjene vrednote Device bomo prav tako lahko hitreje in bolj uspešno prepoznali stvari, delo, aktivnosti ter ljudi ki nam ugajajo, so nam všeč, nas izpolnjujejo, prav tako pa bomo preko vsakodnevnega delovanja povezanega z znamnjem Device dosegli večjo samo-uresničtev ter samo-izražanje. Na kratko, znamnje Device bo vse do polne Lune v začetku oktobra pridobilo poseben status “kraljevkega” znamenja kar bo dajalo poseben pečat kakršnemukoli početju, ki je v skladu z zgoraj omenjenimi deviškimi vrednotami ter karakteristikami.

13709815_10153860669667677_5075315933476095226_n

 

Kot že rečeno v naslovu članka bo predvsem predstava o Devici kot zelo preprostem in ponižnem znamnju doživela dokajšnjo preobrazbo. Ravno njena preprostost postaja sedaj bolj kot kdajkoli prej tisti skriti ključ do osebnega uspeha, dobrega počutja, družbene veljave, družbene potrditve. Zelo na mestu bosta reka, Iz malega veliko zraste veliko ter Počasi se daleč pride. Čeprav se morda sliši puhlo in generično, pa bo vse skupaj še kako držalo. Naše aktivnosti, delo, početje, vsakodnevna opravila, tudi tista najmanjša in tudi tista najtežavnejša opravila, dolžnosti…če jih bomo le začinili s posebno energijo Device, se pridno, preudarno, zavzeto, organizirano in skrbno lotili dnevnih obveznosti, pa naj bomo sami pri tem še tako počasni, pa naj bodo le ta opravila še tako dolgočasna in utrujajoča, nas bo konec dneva nagradil z mnogo več kot pa zgolj z občutkom, da nam je le uspelo preživeti dan. Veliko več bo zavedanja kako močni, uspešni ter sposobni smo. To nas bo navdalo z občutkom ponosa, samozavesti ter zdrave samopomembnosti, začutili bomo moč Leva! Tudi s strani našega okolja lahko pritegnemo več pozitivne pozornosti, hvale, spoštovanja, priznanja, občudovanja, kar bo dobro delo našemu egu ter seveda tudi zopet naši samozavesti ter samopodobi. Zapomnite si, vaša delavnost bo žela kraljevske nagrade! 😉

Želje po večji čustveni izpolnitvi, večjem samo-izražanju določenih strasti, vzgibov, delov samih sebe, ki so izredno edinstveni ter unikatni, tudi vse te želje bomo morali poskusiti uresničiti po deviško. Treba se bo zavedati realnosti situacije, jo analizirati, narediti načrt, se organizirati, se fokusirati in se nato ponižno ter preprosto lotiti prvih korakov. Velik je namreč lahko razmak ali pa prepad med grandioznostjo naših pričakovanj, želja ter našo trenutno življenjsko situacijo. Naj vas ne prevzame obup, strah, apatija, naveličanost, ne vrzite puške v koruzo, ne strmite več v ta gromozanski prepad med vami in vašimi hotenji, cilji ampak se fokusirajte zgolj na svoj prvi korak in ne na tistega zadnjega! 🙂 Kdorkoli se bo v prihodnjih tednih odločil slediti svojim sanjam, ciljem, željam, strastem po poteh Device, kdor koli se bo večje osebne samo-izraznosti lotil z vnemo Device, bo izbral pravo pot. Preprostost, pridnost, vztrajnost in skromnost bodo vrednote, ki bodo premikale naše svetove.

 

Želim vam lep in uspešen teden!

Full Moon in Pisces and Mercury going direct, 6.9. – 10.9. – Decisions have been made, actions have been taken, but what happens now?

Full Moon in Pisces with Mercury direct

Transit strength: strong monthly transits.

Transit duration: energies will be strongest from Wednesday till Monday.

lamp-2490_640

Astrological layout

These two mentioned transit will mostly affect Leos, Scorpios, Aquarians, Taurians, especially those born around the 20th of August, October, February and May and people with important planets and astrological points between 25° and 30° of Leo, Aquarius, Scorpio, Taurus. Sagittarians, Virgos, Pisces and Geminis will also be affect, especially by the Full Moon, people born around the 5th of December, September, March and June will feel this Moon the strongest, people with important planets and astrological points between 12° and 15° of Sagittarius, Virgo, Pisces and Gemini just as well.

Emotional needs, moods, challenges, responses, frustrations

The start of the month of September represents climaxes, conclusions, final outcomes, manifestations and final results of the plentiful August astrological activity. Full Moons, New Moons and eclipses in August started many personal processes of greater self-expression in search of emotional fulfilment, greater awareness, personal success, personal and social affirmation. Mercury Retrograde brought new insights, revelations, truths, information, it changed our beliefs, social interaction, communication, created stress, doubt, confusion, chaos all this for the worse or for the better.

1ff84b1b7ea5f183bc23fa09bb55d257

We have learned much about ourselves and about others, we started new business ventures, projects, activities some of us were brave enough to do the things that helped us grow, evolve, express ourselves, despite fears and anxieties. Accomplishments, success are now the prizes for the courageous, new knowledge, information, understanding and awareness however is now enriching the lives of those who still needed time to think things through. Nobody is at a loss as long as we all  listened to what these August energies were trying to tell us. Doubts, insecurities were also common but most people will deal with them during this week especially with the Mercury going direct once again. All this August activity also might have referred to our self-expression processes, activities and personal decisions taking place for the past six months or even a past few years. We might stay on this path we chose, feeling reassured, stronger and even more confident or we might change lanes, make detours or choose different paths all together as we might have learned we have a different calling or a purpose, with something else giving us greater meaning. Closures of any kind will play a major role in the upcoming days and weeks of September.

Unfortunately, the development and expression of negative Leo traits such as false pride, arrogance, lust for power, childish, immature behavior, intense emotional sensitivity and dramatization, hysteria, all this was also common during the Month of August and this kind of behavior will reach its peak in the next few days, even weeks. Be aware of that!

So what happens now? Stick with your decisions, stick with whatever you started doing if it brings you fulfillment and joy, do not allow this opportunity to slip away, do not be afraid, do not linger, accept whatever was revealed to you, things you have learned, use the new information and knowledge to express yourself even better. Allow the negative realizations of the truth to make you stronger and more self-aware, whatever the reality looks like, you have to face it, only then will you be really able to work on yourself even further. Deal with your doubts and insecurities by addressing the root of the problem, find the cause and set priorities. Explore new acquaintances, partnerships, nurture old or reconnected relationships, cherish all social interaction that allows you to really be and become yourself, or if it helps you discover your true self! Be playful, creative and original, these are all very important lessons brought to you by the month of August.

44a93f9a-3e3e-47cf-96d2-b5cd2dff8e19

 

Summary

The start of the month of September represents climaxes, conclusions, final outcomes, manifestations and final results of the plentiful August astrological activity. There are and will be many revelations, new insights, greater awareness. We will gain greater success, knowledge, information, we will update and change our belifes. We will finnally and fully connect, recconect or disconnect with people, we will learn, and observe more. Affected by all these manifestations, if you continue to seek success, personal growth through productive self-expression of your truest inner self, then this Autumn and Winter will bring you many accomplishments and a lot of those highly satisfying, fulfilling sensations and emotions!

 

 

 

 

Towards the Full Moon in Pisces -Manifestations of the great solar eclipse, 1.9. – 7.9.

Mars conjunct Rx Mercury in Leo

Transit strength: very strong monthly transit

Transit duration: from Friday the 1st till Monday the 4th.

ghostfront-amazing-pictures-of-the-solar-corona-during-the-total-solar-eclipse-of-march-2016-770x470

Astrological layout

The energy of the Full Moon in Pisces that will occur in Pisces next week will be significantly boosted by the powerful conjunction of Mars and Rx Mercury on the 28th degree of Leo, the very same degree of the Great solar eclipse that occurred a week and a half ago. In the upcoming days, especially until the September the 5th we shall witness and experience a number of important manifestations of some extremely powerful solar eclipse influences and energies. Get ready for this! Leos and Aquarians, Scorpios and Taurians will experience these energies in a very profound way, especially if they were born between 19th and 23rd of August, November, February or May. People with important planets and astrological points between 26th and 29th degree of Leo will also experience these influences in a very profound manner.

As the Moon get fuller and fuller, her power rises and her influence increases in potency. The solar eclipse planted the seeds and with the Full Moon coming up its time for harvest!

 

Emotional needs, challenges, moods, reactions, actions, frustration 

With all this energies right at our doorsteps it is important to remember what the August solar eclipse was all about as much what happens in the next six days will be closely related to the very themes, issues of that eclipse. Here is the link Weekly prediction, 21.8. – 27.8., Great solar eclipse in Leo – Rise and fall of “kings”

phoenix_soul_by_clintonkun-d3clpip

 

Needless to say, Mars and Rx Mercury will activate the energies of the eclipse, making them more potent and powerful in a negative and also in a positive way. We can expect increased mental activity, new ideas, revelations, development of new beliefs, personal truths positive, productive, constructive communication and interaction between people but also arguments, fights, conflicts, physical as much as verbal. Generosity, warmheartedness, nobility, dignity, respect for others, feeling of justice will influence and fuel positive dealings among men, blind pride, arrogance, anger, self-centered, childish behavior, excessive self-importance, selfishness, dramatization, hysteria will produce extremely negative and also violent actions, events, situations. Be aware of that. This will be true in all kinds of relationships bot personal, one on one, as global, political interactions among social groups, nations, states.

The most important thing to remember is that you can use this incredible buildup of Full Moon’s energy to really express your positive feelings, emotions, but also to face negative ones. Stay with your true self, let the fires burn inside you, feel them in all their intensity, you do not need to act or react, but acknowledge your true being, feel yourself in the truest sense. Honesty, sincerity towards one self as towards others will play an important role!

NGS Picture Id:1500684

 

Self-expression, creativity, productivity, initiation, greater self-assertiveness will be very much expressed during the next six days. Use these energies and try to accomplish certain goals, important personal success, personal accomplishment and emotional fulfilment is very much possible!

Be playful, creative, use the positive thoughts, charm and charisma to attract new wonderful things, people and experiences into your life. Have fun in any kind of social interactions, people will cherish and greet positive vibes and positive joyous behavior. There will be an increase in social popularity, many will become the center of attention, even perhaps if they do not desire to be in the spotlight so much. :)Personal social status can benefit tremendeously, we might gain more respect, recognition, affirmation ect.

As long we will not resort to all kinds of negative Leo behavior patterns and traits we shall expereince these energies in a very positive, profound and heartfelt manner! If you however choose the so called dark side, then beware, very unpleasant hings can happen to you and to others. the power of this eclipse is meant for the good hearted and not the corrupt. If we choose to exploit this power in a negative way, there will be dangerous and sad consequences. As said before it is “The rise and Fall of Kings”.