Tedenska napoved, 24.4. – 30.4., Mlaj v Biku, retrogradni Merkur v Ovnu – Luna gradnica, planet premikalec

10001429_10152108759852677_774323886696039179_n

Mlaj v Biku

Moč tranzita: močan mesečni aspekt.

Trajanje tranzita: tranzit bo moč občutiti tekom celega tedna, zopet bodo energije najmočnejše sredi tedna.

 

Astrološka postavitev

Mlaj bo dosegel svoj vrhunec v sredo in četrtek, predvsem v sredo popoldne, ko bosta Sonce in Luna na 6° v Biku tvorila konjunkcijo. Energije te mlade Lune so in bodo zelo čiste saj nanjo ne vpliva energija nobenega drugega planeta, zato lahko pričakujemo precej izrazito bikovsko atmosfero. Poudariti pa je treba, da je trenutno še vedno zelo aktiven Retrogradni Merkur, ki v drugi fazi svojega cikla tvori konjunkcijo z Uranom v Ovnu. Čeprav Mlaj in Merkur nista v direktnem aspektu, bodo energije obeh precej različne in morali se bomo potruditi, da se na njune vplive kar se da uspešno in primerno odzovemo. 🙂

Vplivom boste izpostavljeni predvsem predstavniki fiksnih znamenj, torej Biki, Levi, Škorpijoni, Vodnarji, še posebej tisti rojeni konec meseca aprila, julija, oktobra ter januarja. Prav tako boste energije močneje občutili vsi, ki imate pomembne astrološke točke in planete med 3° ter 9° v Biku, Levu, Škorpijonu ter Vodnarju. 

Retrogradni Merkur bo močno vplival na pripadnike kardinalnih znamenj, Ovne, Tehtnice, Kozoroge, Rake, še posebej tiste rojene sredi meseca aprila, julija, oktobra ter januarja. Vsi ki imate pomembne planete in astrološke točke med 24° ter 28° v Ovnu, Raku, Kozorogu ali Tehtnici, boste prav tako izraziteje občutili omenjene energije. Omenjeni vpliv bo izrazit še vse do konca naslednjega tedna, torej do 5.5.

 

Čustvene potrebe razpoloženja, frustracije, izzivi

Medtem, ko nas bo Luna v Biku opozarjala predvsem na že v prejšnjih napovedih izpostavljeno tematiko retrogradnega Merkurja v Biku, bo trenutna konjunkcija Urana ter Merkurja v Ovnu vplivala precej nasprotno. Naš cilj je uspešno slediti energijskim vplivom obeh aspektov.

night-1424882_960_720

Luna gradnica, njene prednosti in slabosti

Na eni strani imamo torej previdno, preudarno, odločno, pragmatično in ozemljeno Luno v Biku, ki išče osebni uspeh, čustveno, materialno, finančno varnost, preprostost življenja in čutno udobje. Zaveda se, da je treba biti vztrajen in da se počasi daleč pride. Vrednote Bika nam vceplja retrogradni Merkur že kar nekaj tednov, tokratna Luna pa nam omogoča, da svoja življenja končno začnemo graditi v skladu s temi vrednotami. Torej, nas nas je, da prepoznamo, kaj je nam je v tem življenju resnično pomembno v kaj želimo vložiti svojo energijo, kam in kako želimo zasejati semena tokratnega mlaja. Prav je, da smo preračunljivi, previdni, prav je da gledamo nase, da ravnamo v lastno korist, dokler s tem seveda ne škodujemo drugim. Z energijami Bika želimo doseči občutke samozadostnosti, neodvisnosti, samozavesti, samopreskrbljenosti, samoizpolnitve, občutek miru ter čutnega udobja.

Zavedati pa se moramo, da bikovska narava ne prenaša ravno najbolje nemira, naglih sprememb, presenečenj, kaotičnosti, impulzivnosti in nekontroliranih strasti, ki jih trenutno prinašata v naša življenja Merkur in Uran v Ovnu. Prav tako marsikomu ne bo odgovarjala počasnost ter togost Bikovskih energij, mnogi izmed nas morda bolj prisegamo na akcijo in več dogajanja, na hiter ter spremenljiv razvoj dogodkov itd. Pojavi se lahko občutek dolgačasa, ujetosti, anksioznosti, občutki frustracije, saj se bo nekaterim zdelo, da se nič nikamor ne premika oziroma vsaj ne tako kot bi si mi želeli.

Prav tako bo nekaterim izmed nas delala preglavice tudi klasična Bikovska trma zaradi katere nas bodisi drugi ne bodo mogli premakniti z določene točke ali pa bomo mi naleteli na nekoga, ki nam bo s svojim trmoglavljenjem povzročil kar nekaj sivih las. Pazljivo torej, ne vztrajajte trmoglavo tam kjer bi se resnično morali prilagoditi spremembam, kjer bi morali opustiti neke stare in prežvečene ter popolnoma neuporabne vzorce obanšanja, čustvovanja in razmišljanja!

5359606

Električni naboj druge faze Merkurjevega retrogradnega cikla 

Merkur in Uran v Ovnu, ki bosta tvorila pomembno konjunkcijo še vse do konca naslednjega tedna, sprožata popolnoma drugačne energije. Tako kot nas bodo njuni vplivi po eni strani navdihovali in nas naredili bolj strastne, odločne, zagrete in zavzete na kateremkoli področju življenja, bodo po drugi strani negativni vplivi retrogradnega cikla še toliko bolj izraziti. Če smo v času Retrogradnega Merkurja v Biku skušali ohraniti mirno kri in pretrpeti vse nezaželene in frustrirajoče energijske vplive v obliki neljubih, nepredvidljivih, hektičnih dogodkov, situacij ter interakcij z našim okoljem, bomo tokrat precej bolj izpostavljeni, da tudi sami prevzamemo dokaj kaotičen, impulziven način izražanja, razmišljanja.

V pozitivnem smislu bodo energije obeh planetov v nas vzbujale večjo čustvenost, povečane strasti, motivacijo, odločnost, vzhičenost, veselje, zagnanost. Tudi kakšni nepredvidljivi dogodki, situacije, razpleti lahko delujejo pozitivno. Naše aktivnosti, odnosi, interakcije, delo pa tudi dnevne obveznosti bodo s tega vidika precej obogatene in v njih bomo precej uživali. Veliko bo novega dogajanja, v marsičem se bomo lahko prvič ali pa na novo preizkusili, izrazili, dobivali bomo nove ideje, strastno sledili svojim ciljem, ambicijam, postavljali nove cilje ali pa le te spreminjali. Ponujale se bodo različne zanimive priložnosti. Komunikacija in povezovanje med ljudmi bosta precej dinamična in pestra, bolj bomo pogumni v samo-izražanju ter tudi bolj samo-asertivni. Uživali bomo v vsem novem in v pestrosti dogajanja.

V negativnem smislu bodo največ škode naredili prevelika impulzivnost, nepremišljenost, povečan nemir, bolj izrazita negativna  afektivna čustva jeze, besa in seveda nevrotično obnašanje. Izogibajte se takšnemu obnašanju, že tako bo veliko nepredvidljivega in hektičnega dogajanja v našem vsakdanu, če se bomo tudi sami na okolje in situacije odzivali nepreudarno, bo to povzročilo samo še več zmede in kaosa. Še posebej previdno v prometu ali pa pri kakršnihkoli aktivnostih, ki zahtevajo veliko koncentracije, pozornosti, fokusa in zbranosti! S eksplozivno in nepredvidljivo kombinacijo Urana in Merkurja je povečana možnost nezgod in nesreč v povezavi s kakršnimikoli elektronskimi, električnimi napravami, mehanizacijo. Povečana je tudi možnost kakršnihkoli drugih nezgod in nesreč, zatorej pazljivo!

 

14-art

Povzetek

Pazljivo torej, tekom tedna in tudi v prihodnjih tednih moramo združiti energije akcije, večje spontanosti, čustvenosti, čutnosti ter tudi bolj preudarne, ozemljene in previdne pristope. Delati moramo na stvareh, ki nam prinašajo čustveno, čutno izpolnjenost, zadovoljstvo, srečo, uspeh ter varnost, a ne postanimo rigidni, togi, ne trmoglavimo, prilagajajmo se spremembam, okoliščinam, sprejmimo določene omejitve, odzivajmo se na nove spodbude, priložnosti in nove vzgibe, sprejmimo določene strasti, tudi še tako strašljive, nenadne in močne, upajmo si iti korak dlje, še posebej pa korak v neznano, izven cone udobja. Tako nam ne bo dolgčas, gradili bomo na nečem novem a ne bomo ostajali v starih vzorcih razmišljanja ter obnašanja. Gnala nas bo želja, da zagotovimo v naših življenjih mir, najdemo udobje, dosežemo uspeh, a hkrati sprejmemo dejstvo, da se življenje spreminja, da moramo biti prilagodljivi. Ne skušajmo za vsako ceno ohraniti kontrolo nad našim življenjem in situacijami tam kjer to ni mogoče. Hkrati ne ravnajmo nepremišljeno, ne sprejemajmo pomembnih oziroma rizkantnih odločitev, če ne vemo kakšne so lahko posledice, ne ravnajmo nepreudarno, preveč impulzivno in neodgovorno. Sprejmimo notranji nemir, opazujmo, prilagajajmo se, bodimo vztrajni, načrtujmo, gradimo na nečem resnično novem in zanimivem. To so naši cilji v prihodnjih tednih in mesecih. 🙂

Povečana je možnost neprijetnosti, nesreč in nezgod, še posebej v povezavi s kakršnimikoli elektronskimi, električnimi napravami ter kakršnokoli mehanizacijo, zatorej pozor!

 

Lep in uspešen teden vam želim!

 

Advertisements

Weekly prediction, 17.4. – 23.4., Mercury Retrograde in Taurus/Aries – Eye of the storm

mercury20in20taurus

Last quarter Moon

Transit strength: strong weekly transit

Transit duration: influences will be felt throughout the week, energies will be at their strongest in the middle of the week.

 

Astrological layout

During the middle of the week the Sun and Moon at the end of Aries, Capricorn and at the beginning of Taurus and Aquarius will form a square aspect with Mercury retrograde in Taurus. Mercury is also moving to Taurus, so energies will be quite pronounced. These aspect will be mostly felt by fixed signs, Scorpions, Taurians, Aquarians and Leos and of course by members of cardinal signs, Arians, Capricorns, Cancers and Libras. Energies will affect in particular those born around the 20th of April, June, August and January. All of you with important planets and astrological points between 25 ° and 30 ° in Capricorn, Aries, Cancer, Libra and between 0 ° and 4 ° of Taurus, Leo, Scorpio and Aquarius will feel these influences quite profoundly.

Emotional needs, challenges, moods, frustrations

 

Irritating energies

Classical themes and issues associated with the Mercury retrograde cycle continue during this week as well. This is the second week of its retrograde journey. There will be many complications, conflicts, irritations, plan changes, a lot of changeability. Unforeseen events will come knocking at our doors. Feeling pressured, burdened, tired, irritated will be the moods of many. On the bright side, some unexpected turn of events however might prove to be a positive game changer or at least a positive surprise of some kind. Our daily rhythm, duties, work activities will be much more hectic and stressful, as Mercury is in Taurus, peace, continuity and comfort loving earthly sign, all of this might feel even more frustrating.

tsbb_frustration-440x293

 

Challenging but engaging and constructive communication

For some, communication will still prove to be quite difficult, problematic, so try to avoid conflicts, quarrels, pay attention how you express your opinions, disagreements. Pay attention to the way you make decisions and the way you act, respond to situations and people. Be observant of yourself and others, take time before you express yourself in any manner. Tune in the Taurian energies

On the other hand, earthly energies, brought by Mercury in Taurus, will be also quite positive. The most important aspect of any retrograde cycle is experimentation, which means we try out new things, we try new approaches, we do things differently. With Mercury being the retrograde planet, we primarily harness our own mental energies. We might change our thinking process, we may alter our perception. New ways of perceiving will give birth to new ideas, offer new possibilities, solutions, create new viewpoints, opinions, change. In many cases a new flow of communication will establish itself, especially in cases where past interaction and communication was hindered, impaired or scarce for that matter. Solutions and goals of focus will be approached in the spirit of practicality, pragmatism, strong grounded values, personal success, personal satisfaction, peace, sensual, emotional comfort and sel-fulfillment.

 

Go slow, get far

The biggest problem we are facing during this Mercury Retrograde is a clash of many very different behavioral patterns. On the one hand energies will promote patience, prudence, convenience, desire for continuity and a slow but constant progress in achieving our goals, on the other hand, we face impulsiveness, thoughtlessness pronounced restlessness, increased desire for immediate action, immediate gratification, instant pleasures and passions. The prudent nature of Taurus collides with hasty Mercurian energy, especially when you add the energy of Aries to the mix and when you considering that there is still an active, restless and passionate Venus in the skies.

336128

There will be a noticeable increase in expression human greed. Seeking pleasure, material goods as well as personal power and of course a desire to establish influence and domination over others will be very pronounced. If we exercise these ambitions, if we pursue our desires and goals thoughtlessly, rashly, impatiently, if we become too greedy and selfish during this Mercury retrograde in Taurus, things will go bad, very bad, for ourselves and for others as well.

Possibility of heft, fraud, intrigue, corruption on the global political, economic fields and exploitation, manipulation, conflicts on a more personal, individual level will increase. Be careful, do not succumb to these negative energy influences and practices, be also vigilant so you do not become a target of someone elses greed, so you do not become a victim of exploitation!

greed

Do not allow restlessness and frustration to get the better of you, as there might be a lot of annoying standstills in our lives and an overall feeling of stagnation in many areas of life. Do not be impatient, do not behave recklessly, everything will happen in time, have faith in time. Be patient, careful, enduring. Your goal is to understand why things happen the way they do and why you react to certain situations and events the way you do. Relax, connect with your essence, your center. In this manner you can better observe all this chaotic and intense but also damaging mental and emotional processes raging in your heart and mind. Only then will you truly understand why these energies are present, what they really want to tell you, what they want from you, only then will you be able to better understand how to move forward. Think about the fact that you want to stay in the center of the storm, you want to find its eye, where you will find shelter and peace, where you will be able to truly understand and grasp the wild nature of the hurricane, its meaning, purpose and path.

eye_of_the_storm-1269388051m

 

The feeling of security, personal success, comfort, personal independence, self-confidence and self-sufficiency

Development, discovery of personal talents, gits, abilities acquisition of new skills, particularly those that increase our self-confidence, self-esteem and give us a feeling of success, self-sufficiency, independence, comfort, will be a very important theme during the course of this Mercury retrograde. In particular, skills and talents related to the expressiveness of the physical body and our sense of aesthetics, pragmatism, comfort and personal fulfillment will be emphasized. For example this includes the development of any kind of practical skills, playing sports, performing and participating in the arts, it includes a general practical ingenious approach, the use of common sense and the sense of self-preservation in interest of emotional and financial security.

Financial difficulties and new financial and business opportunities

Many will need to learn how to manage their finances more economically, how to secure, increase and maintain their assets, how to take better care of the things considered to be of value. The period brings problems related to finances in general, but it will also bring new financial, career and business opportunities. Be careful however when signing contracts, concluding businesses, forming agreements and making deals!

I wish you a pleasant and a prudent week! 🙂

Tedenska napoved, 17.4. – 23.4., Retrogradni Merkur v Biku in Ovnu – Počasi se daleč pride

mercury20in20taurus

Zadnji lunin kvadrat

Moč tranzita: močan tedenski tranzit.

Trajanje tranzita: čutili ga bomo tekom celotnega tedna, najmočneje pa sredi tedna.

 

Astrološka postavitev

Tekom sredine tedna bosta Sonce in Luna v koncu Ovna, Kozoroga in v začetku Bika ter Vodnarja tvorila kvadrat z retrogradnim Merkurjem v Biku. Ta bo tekom tega tedna prešel v znamenje Ovna, zato bodo energije še toliko bolj izrazite. Najbolj boste vplive čutili pripadniki fiksnih znamenj, Škorpijoni, Biki, Vodnarji ter Levi in pripadniki kardinalnih znamenj, Ovni, Kozorogi, Raki ter Tehtnice. Najmočneje bodo energije vplivale na tiste ki ste rojeni okoli 20ga v mesecu aprilu, juniju, avgustu, januarju. Vsi, ki imate pomembne planete ter astrološke točke med 25° in 30° v Kozorogu, Ovnu, Raku, Tehtnici ter med 0° in 4° v Biku, Levu, Vodnarju ter Škorpijonu boste prav tako močno občutili omenjene vplive.

 

Čustvene potrebe, razpoloženja, izzivi, frustracije

 

Nadležne energije

Tudi tekom tega tedna nadaljujemo s klasičnimi tematikami in problematikami cikla retrogradnega Merkurja. Prihajalo bo do zapletov, komplikacij, nepredvidenih dogodkov, ki nas bodo lahko negativno obremenili ali pa pozitivno presenetili. Naš dnevni ritem, obveznosti, delo, aktivnosti znajo biti precej bolj hektične ter stresne kar bo tokrat zaradi pozicije Merkurja v Biku, ki ima rad mir, kontinuiteto ter udobje toliko bolj frustrirajoče. 

tsbb_frustration-440x293

 

Otežena a tudi konstruktivna in spodbudna komunikacija

Komunikacija bo še vedno za nekatere precej otežena, problematična, zato se poskušajte izogibati konfliktom, prepirom, premislite kako boste izrazili svoja mnenja, morebitna nestrinjanja. Pazite na lastne odločitve in dejanja, naj bodo le ta premišljena, kakor se za energije Bika spodobi.

Po drugi strani lahko zemeljske energije, ki nam jih tokrat prinaša Merkur v Biku, delujejo tudi precej pozitivno. Smisel vsakega retrogradnega cikla je eksperimentacija, kar pomeni poskušati narediti nekaj drugače, na novo. Pri Merkurju imamo opravka predvsem z izkoriščanjem lastne mentalne energije. Zasuki in spremembe v razmišljanju, dojemanju, izražanju nam lahko prinesejo nove ideje, odprejo druge možnosti, nove poglede, spremenijo mnenja, v mnogih primeri lahko steče komunikacija tudi tam kjer ji prej nikoli ni bilo omogočeno. Poudarek pa bo seveda na rešitvah ter ciljih, ki temeljijo na praktičnosti, pragmatičnosti, nekih temeljnih vrednotah, rešitvah in ciljih, ki prinašajo uspeh, zadovoljstvo, mir in čutno ter čustveno udobje ter izpolnitev.

 

Počasi se daleč pride

Največji problem s katerim se v tokratnem ciklu retrogradnega Merkurja spopadamo je seveda trk kar nekaj vzorcev odzivanja ter obnašanja, ki so si seveda popolnoma nasprotni. Na eni strani imamo potrpežljivost, preudarnost, preračunljivost, željo po kontinuiteti in počasnem a konstantnem napredovanju pri doseganju lastnih ciljev, na drugi strani pa se soočamo z impulzivnostjo, neučakanostjo, nepremišljenostjo poudarjenim nemirom, večjo željo po akciji, takojšnjem ukrepanju, takojšnji zadovoljitvi, instant užitkih in strasteh. Tukaj narava preudarnega Bika trči z naravo dosti bolj zaletavega Merkurja, še posebej ko dodamo zraven tudi energijo Ovna ter upoštevamo, da imamo na nebu še vedno precej aktivno zaletavo, nemirno ter strastno Venero.

336128

Posebno negativne manifestacije se tako lahko kažejo v razmahu človeškega pohlepa, tako po užitkih, materialnih dobrinah kot tudi po osebni moči in v povečanem vplivu in oblasti nad drugimi. Če se bomo uresničevanja lastnih želja, ambicij ter ciljev v času retrogradnega Merkurja v Biku lotevali nepremišljeno, zaletavo in neučakano, potem bo to prineslo samo slabe stvari.

Povečane bodo možnosti kraj, goljufij, spletk, korupcije tako na globalnem političnem, gospodarskem področju kot bo prihajalo do izkoriščanj, goljufij, konfliktov tudi na bolj osebnem, individualnem nivoju. Pazljivo torej, ne zapadite tem negativnim vplivom, prav tako ne postanite zaradi zmedenosti, naivnosti ali pohlepa tarča oziroma žrtev nekoga drugega!

greed

 

Naj vas prav tako ne potre in ne frustrira preveč nemir in frustracije, ki jih bo prinesla očitna stagnacija na nekaterih področjih. Ne bodite neučakani, ne obnašajte se nepremišljeno, resnično zaupajte, da bo čas naredil svoje. Pazljivo, vztrajno in potrpežljivo torej. Vaš cilj je razumeti zakaj se stvari dogajajo tako kot se in zakaj sami reagirate na situacije in dogodke tako kot trenutno reagirate. Sprostite se, povežite se s svojim bistvom, centrom, tako boste bolje razumeli vse te kaotične in intenzivne a tudi škodljive miselne in čustvene procese, ki divjajo v vašem srcu in glavi. Razumeli boste zakaj so tu, kaj vam resnično želijo povedati, bolje boste razumeli in kam in kako naprej. Razmišljajte o tem, da se želite prebiti v središče nevihte, v njenem očesu boste našli zavetje, mir, ki ga potrebujete, da resnično spoznate, razumete in dojamete divjo naravo orkana, njegov smisel, namen in pot. 😉

eye_of_the_storm-1269388051m

 

 

Občutek varnosti, neodvisnosti, samozadostnosti, povečana samozavest, občutek uspeha in zadovoljstva

Razvijanje, odkrivanje osebnih talentov, sposobnosti, pridobivanje novih, predvsem tistih, ki vplivajo na povečano samozavest, samopodobo in dajejo občutek uspeha, samo-zadostnosti, neodvisnosti, udobja, bo tekom trenutnega Merkurjevega retrogradnega cikla  precej pomembna tematika. Predvsem bodo poudarjene sposobnosti in talenti povezani z izraznostjo fizičnega telesa ter z vzbujanjem občutka za estetiko, pragmatizem, udobje in osebno izpolnitev. Sem spadajo recimo kakršnekoli ročne praktične spretnosti ali pa recimo ukvarjanje s športom, ter umetnostmi kot so ples, petje, glasba na splošno, splošna praktična iznajdljivost, uporaba kmečke pameti, preračunljivost v lastno korist, predvsem kar se tiče sposobnosti zagotavljanja materialne ter čustvene varnosti.

 

Finančni problemi ter nove poslovne in finančne priložnosti

Mnogi se bodo na lekcijah učili kako bolj varčno ravnati z denarjem, kako bolje spoštovati lastno premoženje, kako primerno skrbeti za stvari, ki jim pripisujemo neko vrednost. Obdobje prinaša tako probleme povezane s financami kot tudi nove finančne priložnosti. Bodite seveda pazljivi v kaj se spuščate, predvsem pa kakšne pogodbe podpisujete in kakšne posle sklepate!

Želim vam en lep a preudaren teden! 🙂

 

Weekly prediction, 10.4. – 16.4., Venus Retrograde 2017 – From Evening star, creator of passion to Morning star, bringer of truth

2009-10-03-the-morning-star-paradox

 

Venus retrograde in Pisces

 

Transit strength: strong yearly transit

Transit duration: from 2nd of April till 30th of April. We will experience the strongest influence during this week, especially between the 14th and the 17th when Venus concludes her retrograde motion. The Full Moon in Libra will spice up things additionally during this week. We will also continue to experience the influence of the Venus retrograde cycle until May the 19th when the cycle officially comes to an end.

 

Astrological layout

Influences of the retrograde Venus will be strongest throughout this week. These energies will be felt strongly by all representatives of Pisces, Sagittarius, Gemini and Virgo, especially those born around the 21st of March, June, September and December.  Libras and Arians will feel these energies as well. All of you with important planets and astrological points between 26 ° and 29 ° in the sign of Pisces, Virgo, Sagittarius, Gemini and between 13° and 18° of Libra and Aries will also experience this transit quite profoundly.

Energies will be running high especially at the end of the week as Venus comes to a halt and then goes direct again. The Full Moon will emphasize our needs and boost our emotional responses, so be a bit more careful as how you act and respond to your environment.

How is Venus retrograde affecting us?

If our lives have been enriched, if the action intensified and if things got a lot more interesting since the start of March we owe that to the retrograde movement of Venus in Aries. During her stay in this fiery sign, Venus was seen as the evening star on the night sky evening. With the start of April we are now being exposed to a completely different energy influence by retrograde Venus in Pisces. The Venus can now be seen as the morning star, just before the sunrise.

The task of Venus in Aries was primarily to bring more passion into our lives, to wake us up, she functioned like an alarm clock in the lives of many. We started to wonder what we really want in our lives and we also got a very special fiery boost to follow our desires, ambitions, goals. Venus in Aries brought new opportunities, new connections, resurrected old ones. We wanted to experiment, the newly found courage allowed us to tackle challenges that terrify us. Under this Venusian influence we wanted more action, we began to approach our attractions, interests, joys, desires in a much more active way. Those of us who with absolutely no clue what to do with our lives or how to self-express our selves in a meaningful way, we also felt this energy quite profoundly, but of course, the feelings that appeared were those of restlessness confusion, impatience, rather than inspiration and focus. The influences of Venus in Aries especially affected our relationships, our value systems, our basic need of emotional fulfillment and our views on financial, physical and emotional security and of course personal success.

labelledamesansmerci

With Venus now moving into Pisces, where she will remain until the end of April, the second phase of her retrograde cycle begins. The square aspect Venus forms with Saturn will influence all of us in a very profound way. The strongest influence can be expected during mid April and toward the end of April. Venus/Saturn combo brings new insights, truths, revelations, a new awareness especially in terms of accepting or realizing the nature and circumstances of our personal realities. The aspect will produce a well-known ‘Reality Check’ effect, which will force us to accept our real life situations become aware of our limitations and of course to drop any futile attempt of being in control when things are clearly out of our reach. Venus in Aries stirred our passions, inflated our feelings of impatience, she emphasized our behavioral patterns and ways of self-expression, she focused on our decision-making process, and sent us on a journey of self-discovery while at the same she exposed our weaknesses, problems, issues.

As we became more aware of our own impulses, desires, ambitions, patterns of behavior during Venus in Aries, with Venus in Pisces  we are exposed to a significant influence, that allows us to see what we are doing wrong and points out what we should be doing instead, however we don’t. I’m talking about identifying the right way to achieve emotional sel-fulfillment in our relationships, the right way to achieve personal independence, financial, material and emotional. I’m talking about fulfillment through the achievement of some important life goals that bring feelings of success, comfort, security. I’m talking about discovering new values that change our perspective of the world and people, values that alter the way we approach our desires, the way we make our ambitions a reality. I’m also talking about the transformation of our personal goals and desires.

venus-pisces

With Venus in Pisces we face feelings of confusion and we can lose ourselves. Perhaps all these emotions, motivations, impulses that arose in us during Venus in Aries are now seen as something that should become a thing of the past, as we currently do not benefit anything from these behavior patterns and in some way they also produce negativity in our lives. On the other hand perhaps, we might realize that all these energies recent months awoke within us are something we definitely must explore further, even if we do not know how to, yet. In the coming weeks deep self-reflection will be a very important process that will allow us to better understand things or people who inspire us, make us happy, to better understand the awareness that serves as a wake up call. We must recognize the goals we want to achieve, we must devise a plan in order to achieve them and only then will we be able to actually do something about it.

Saturn contacts brings disappointments, doubts, heavy feelings of anxiety, loneliness, sadness and frustration. In the coming weeks we will experience his influence while dealing with all these processes mentioned above. His energies will undermine our self-confidence our self-esteem. We will be increasingly vulnerable to the criticism of others and also more susceptible to self-criticism.

saturn-in-sagittarius-02

 

The important role of Saturn, as I have already mentioned is the fact that hr forces us to look reality in the eye. Becoming aware of our personal realities,  can produce negative emotions, but it is necessary if we want to follow the path of self-fulfillment once again. The collapse of certain ideas, personal views, fantasies, beliefs, perspectives is also an important process, although very painful and disruptive. During this month, we might recognize many personal illusions as the veil of confusion and self-deceit lifts. Of course, this will be the time to say goodbye to any kind of miss-belief or self-deluding behavioral patterns..

Saturn in conjunction with Venus brings the need for a much more responsible approach to life in general. This will become an issue as we’ll strive for greater success trying to achieve greater self-realization and while interacting with others, through our relationships. We will have to fully accept responsibility for our behavior and our actions. We will need to invest much more effort and energy into things, projects, relationships, endeavors that mean a lot to us or they at least have some value to us. We will need to invest much more than we ever did before! We also must become aware of the fact that nothing in this life should be taken for granted, especially our own happiness and emotional fulfillment.

monasterygraveyardinsnow

Energy influences of Saturn and Venus will manifest as stressful experiences as well as sources of inspiration and encouragement. We will feel these energies especially within our relationships and while striving to achieve our personal ambitions and goals. In our connections with others there will be separations, general strife, conflicts, challenges, emotional withdrawal, emotional distancing, difficulties in emotional communication and difficulties in expressing emotions. In many ways, we’ll need to tray harder when it comes to our personal relationships, we’ll need to invest more energy in them, situations will force us to make certain difficult decisions, accept difficult facts and endure frustrating, difficult and unpleasant moments. Starting a new chapter, opening an old one will also require much more effort, patience and resolve. In many cases we will have to go beyond ourselves and do something completely different from anything we have done so far. We will deal with painful feelings of loneliness, rejection, there is a possibility for depression, so beware! Venus and Saturn combo brings highly karmic energy in our relationships. People will connect, reconnect or break apart ( again ) all in the name of important personal growth and emotional development of every individual involved! It is up to us to successfully identify these otherwise heavy influences as something that we shall benefit from in the long run alone.

Low self-esteem, doubts, fears and feelings of unworthiness, insignificance and incompetence will undermine any kind of process of achieving goals, fulfilling desires, following ambitions. Identify everything that wont cut it for you, everything that is bad for you, get rid of the excess baggage, follow your true heart desires, go with what you really need in this life, get back on the road to success and self-realization. Don’t be afraid of these Saturnian energies, let them make you stronger, allow them to help you recognize the true essence of your being, desires and life’s calling!

After this highly taxing month of April we will once again be ready to enjoy Venus in Aries in the month of May. This time, the fiery energy of the planet of love will be used much more constructively. We will all get a chance to refocus on specific projects, goals, agendas, objectives, desires, passions, this time of course without any kind of hindering influences. Knowledge and self-awareness, both can be obtained in the following weeks, will increase our personal focus and allow us to renew, to rediscover our passions with greater self-confidence while focusing on something we really want in this life, something we really strive for. Once we overcome fears, once the confusion disappears, once we regain our courage, we can truly start working on our deepest and truest desires.

Good luck to you all, may Venus in Pisces, the Morning Star, bring important personal insights, allow her to enlighten your hearts and minds! 😉

Tedenska napoved, 10.4. – 17.4., Retrogradna Venera 2017 – Od zvezde večernice, budilke strasti, do zvezde jutranjice, nosilke resnice

2009-10-03-the-morning-star-paradox

Retrogradna Venera v Ribah

Moč tranzita: močan letni tranzit.

Trajanje tranzita: od 2.4. pa do 30.4. Najmočnejši vpliv pričakujemo ta teden, ki je tudi v znaku polne lune v Tehtnici. Najbolj pestro bo med 14.4. ter 17.4. ko bo Venera zaključila svoje retrogradno gibanje. Vplivi njenega retrogradnega cikla se bodo nadaljevali vse do 19.5., ko se cikel tudi uradno zaključi.

Astrološka postavitev

Tranzit retrogradne Venere, ki bo na nas najizraziteje vplivala ta teden boste najmočneje čutili predvsem vsi predstavniki Rib, Strelca, Device in Dvojčkov, še posebej tisti rojeni okoli 21-ga v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru. Občutili jo boste tudi Ovni in Tehtnice. Vsi, ki imate pomembne planete in astrološke točke med 26° in 29° v znamanju Rib, Device, Dvojčkov ter Strelca ter med 13 in 18 v Tehtnici in Ovnu, boste prav tako močno občutili prihajajoč tranzit. Energije bodo najmočnejše ob koncu tega tedna, ko bo Venera prešla v stacionarno fazo ter nato zopet začela direktno gibanje. Občutja bo dodatno potencirala polna luna, ki bo konkretno vplivala na naša razpoloženja in način čustvenega odzivanja na okolje. Pazljivo torej. 🙂

1132320-large

Kako čutimo letošnjo retrogradno Venero?

Če nam je od začetka pa do konca marca življenja zanimivo razburkalo in popestrilo retrogradno gibanje Venere v Ovnu, ki smo jo imeli moč opazovati na nebu ob večerih, smo sedaj od začetka aprila izpostavljeni popolnoma drugačnemu energijskemu vplivu in sicer retrogradni Veneri v Ribah, ki jo tudi na nebu lahko sedaj opazujemo zgolj v zgodnjih jutranjih urah.

Naloga Venere v Ovnu je bila predvsem v naša življenja zanesti več strasti, nas zbuditi, dvigniti pokonci. Začeli smo se spraševati kaj si zares želimo in marsikatere želje, ambicije je ognjeni vpliv zvezde večernice tudi konkretno podžgal. Prinesla je nove priložnosti, nove povezave, obudila stare. Želeli smo eksperimentirati, dobili smo dovolj poguma, da se lotimo nečesa kar je v nas vedno zbujalo strah oziroma nesigurnost. Pod njenim vplivom smo si želeli tudi več akcije, dogajanja in tudi začeli bolj aktivno pristopati k vsemu kar nas privlači, zanima, razveseljuje izpolnjuje, obogatuje. Tisti, ki sicer nimamo pojma o tem kaj zares hočemo in kam zares hočemo v življenju, smo te energije prav tako močno občutili, a seveda so v nas vzbudile bolj čustva zmede in hkrati čustva nekakšne nemirnosti, neučakanosti. Vsi ti vplivi so zaznamovali predvsem naše odnose, sisteme in načine vrednotenja, čustvene izpolnitve ter naše poglede na finančno, materialno, čustveno udobje, varnost, uspeh.

labelledamesansmerci

 

Ko se sedaj Venera seli v Ribi, kjer bo ostala vse do konca meseca aprila, je na vrsti druga faza njenega letošnjega retrogradnega gibanja. Aspekt, ki ga Venera tvori s Saturnom in bo vse nas zaznamoval skozi celoten mesec, še posebej pa sredi meseca, prinaša nove vpoglede, resnice, razodetja, zavedanja predvsem kar se tiče naše osebne realnosti. Omenjeni aspekt prinaša dobro znan efekt ‘reality checka’, ki nas prisli, da se naših dejanskih življenjskih situacij ter okoliščin bolje zavedamo in jih seveda tudi sprejmemo kakršne že pač so. Venera v Ovnu je razburkala naše strasti, napihnila našo neučakanost, poudarila naš način izražanja, odločanja, obnašanja in nas s tem hočeš nočeš poslala na pot samoodkrivanja ter nas v nekaterih pogledih precej jasno postavila pred ogledalo.

Ko smo pod njenimi vplivi sprejeli in se zavedali lastnih vzgibov, želja, ambicij, vzrocev in načinov funkcioniranja, smo sedaj z Venero v Ribah izpostavljeni pomembnim vplivom, ki nam omogočajo, da se zavedamo vsega kar počenemo narobe v svojih življenjih ter vsega tega kar bi morali dejansko početi a tega seveda ne počnemo. Govorim o prepoznavanju pravih načinov za doseganje čustvene samo-izpolnitve na področju odnosov, pri iskanju osebne neodvisnosti, tako finančne, materialne kot čustvene. Govorim o izpolnitvi preko doseganja nekih konkretnih življenjskih ciljev, ki prinašajo občutke, uspeha, udobja, varnosti. Govorim o odkrivanju novih vrednot, ki spreminjajo naše poglede na svet in ljudi, ki predrugačijo naš pristop k uresničevanju želja. Govorim tudi o predrugačenju naših ciljev in želja.

venus-pisces

Z Venero v Ribah se soočamo z občutki zmede in izgubljenosti. Morda so vsa ta čustva, vzgibi, načini obnašanja, ki jih je v nas vzbudila Venera v Ovnu nekaj kar bi moralo postati del naše preteklosti, saj nam trenutno morda bolj škodi kot pa koristi. Morda po drugi strani čutimo, da je vse to kar so ti meseci prebudili v nas nekaj čemur preprosto moramo slediti, nekaj kar moramo udejanjiti, a ne vemo kako, ne znamo. V naslednjih tednih bo zelo pomembna precej globoka samo-refleksija in preučevanje vsega tega kar nas trenutno teži, navdihuje, osrečuje, zanima, prebuja, ozavešča. V sebi moramo prepoznati kaj zares hočemo doseči, na kakšen način to hočemo doseči in šele nato bomo sposobni karkoli glede tega ukreniti.

Kontakt s Saturnom prinaša tudi razočaranja, dvome, težja čustva anksioznosti, osamljenosti, žalosti, frustracije. Njegova energija nam v vseh teh procesih, ki smo jim priča sedaj in ki jim še bomo priča v naslednjih tednih, zbija samozavest, samopodobo. Bolj smo dovzetni za kritiko drugih ter tudi bolj podvrženi samokritiki.

saturn-in-sagittarius-02

Pomembna vloga Saturna je kot sem že omenil tudi to, da nas prisili da pogledamo resnici v oči. Zavedanje lastne realnosti, takšne ali drugačne lahko prinese precej negativna čustva, a je potrebno, če se želimo znova postaviti na pravo pot samo-izpolnitve. Sesutje nekaterih idej, pogledov, fantazij, prepričanj je prav tako pomemben proces, čeprav zelo boleč in disruptiven. Tekom tega meseca bomo prepoznali marsikatere osebne zablode ter iluzije. Čas je seveda, da se od njih poslovimo.

Saturn v kombinaciji z Venero prinaša v naša življenja tudi potrebo po večji odgovornosti. Le te se bomo precej zavedali v želji po večjem uspehu ter doseganju lastne samo-uresničitve kot tudi v interakcijah z drugimi, torej v naših medsebojnih odnosih. Morali bomo v celoti sprejeti odgovornost za lastno obnašanje in dejanja. V marsikaj kar nam veliko ali pa vsaj nekaj pomeni, bomo morali vlagati precej več truda in energije kot pa smo ju doslej. Zavedali se bomo namreč, da nič v tem življenju ni samoumevno, še najmanj pa lastna sreča in čustvena izpolnitev.

monasterygraveyardinsnow

Energijski vplivi Saturna in Venere se bodo manifestirali kot obremenilni vplivi in spodbujevalni vplivi predvsem v odnosih in pri uresničevanju lastnih želja in ciljev.  V naših povezavah z drugimi bo tako prihajalo do separacij, razdorov, konfliktov, izzivov, otežene čustvene komunikacije ter oteženega izražanja čustev. V marsikaterem pogledu se bomo v naših odnosih morali bolj potruditi, vložiti vanje več energije, primorani pa bomo tudi sprejeti kakšne težje odločitve in dejstva ter dati čez morda kakšne težke in neprijetne trenutke. Če začenjamo kake nove zgodbe, obnavljamo neke stare, bodo tudi te zahtevale precej več napora in truda. V velikih primerih bomo morali iti preko sebe in narediti nekaj povsem drugače kot pa smo to delali do sedaj. Spopadali se bomo tudi z bolečimi čustvi osamljenosti, zavrnitve, povečana je možnost depresivnega počutja, zatorej pozor! Povezava Venere in Saturna v odnose prinaša izrazito karmično energijo, ljudi bo povezovala in razdruževala v imenu pozitivne osebne rasti vsakega posameznika! Na nas je, da uspešno prepoznamo te sicer težke vplive kot nekaj kar nam je v korist na dolgi rok.

Nizka samozavest, dvomi, strahovi in občutki nevrednosti, nepomembnosti ter nesposobnosti bodo načenjali procese uresničevanja lastnih ciljev, želja, ambicij. Prepoznajte tisto kar resnično ni za vas, znebite se odvečne prtljage, nadaljujte s tem kar resnično potrebujete in rabite na poti do uspeha in samo-uresničitve, naj vas Saturnove energije ne utrudijo in preplašijo, temveč naredijo močnejše in bolj zagnane, da boste lahko prepoznali lastno bistvo!

V mesecu maju bomo seveda po teh težjih vplivih meseca aprila ponovno pripravljeni na vstop Venere v Ovna. Tokrat bo ognjena energija pri mnogih usmerjena v točno določene projekte cilje in udejstvovanja. Znanje in samozavedanje, ki ga lahko pridobimo v teh nekaj tednih, nam bo izostrilo fokus ter omogočilo, da ponovno obujene, prenovljene oziroma na novo odkrite strasti precej bolj samozavestno in odločno usmerimo v nekaj kar si resnično želimo in k čemur resnično stremimo. Ko bodo premagani strahovi, ko bo izginila zmeda, ko bo povrnjen pogum, bomo resnično lahko uresničili svoje najglobje in pristne želje.

Veliko sreče do takrat in naj vam Venera v Ribah oziroma zvezda jutranjica prinese pomembna spoznanja in razsvetli srce in razum. 😉

 

 

 

 

 

Weekly prediction, 3.4. – 9.4., The beginning of the most important period of first half of 2017

accept-the-challenge

The young Moon in Cancer is finally starting a period which will bring some of the major energy influences of the year. The entire month of April and also the first half of May will be marked by the strong retrograde Venus in Pisces and Mercury retrograde in Taurus and Aries influence. Before us lies a quite stressful period full of challenges, changes, as well as problems, frustrations and conflicts.

Energies that will come knocking at our doors are here for a very good reason. Those of us, who will feel these influences the strongest need to become aware of the radical changes that lay ahead, we need to become aware of the greater investment of effort that will be required of us. If we approach encouragements, constraints, repressions and incentives of these energies appropriately, this period will definitely be a constructive one and may enrich our lives considerably. If we’ll force our way against the tide, we can certainly expect to confront the many negative manifestations described above. How we deal with these influences is of course completely up to us. Remember that!

First Moon quarter in Cancer – Venus return to Pisces and a square with Saturn in Sagittarius

 

Transit strength: strong yearly transit.

Transit duration: Venus will continue with her stay in Pisces until April the 15th. During this stay she will remain locked in a square with Saturn. The influences of this interaction will be felt profoundly through the first half of May as well.

prenos

Astrological layout

The first quarter Moon in Cancer symbolizes the energy change that the transition of Rx Venus to Pisces creates. In the coming days Venus will lock herself in a square aspect with Saturn in Sagittarius. This will take place on 28° Pisces. These energies will be felt strongly by all representatives of Pisces, Sagittarius, Gemini and Virgo, especially those born around the 21st of March, June, September and December. All of you with important planets and astrological points between 26 ° and 29 ° in the sign of Pisces, Virgo, Sagittarius and Gemini will also experience this transit quite profoundly. 

Emotional needs, challenges, moods, frustrations

Venus is leaving the passionate, strong-willed, action packed and impulsive Aries moving into dreamy, often overly emotional sensitive, confused and lost Pisces. There will be a drastic change in the moods of people. The contact with Saturn in Sagittarius, which also just started its own retrograde movement will bring some heavy and burdensome influence.

What can we expect? If the energies of Aries encouraged us to be active, if we initiated some new more or less successful projects under its influence during the Venus in Pisces we will experience the second phase of the so call spring awakening period. This phase will bring about increased self-reflection, we will review our past decisions, our personal attitude towards life and our personal values. We will review our approach towards the realization of our personal goals and desires. We will begin to doubt our ability to perform successfully, we will begin to doubt our talents, skills, gifts, our personal competence, perhaps even our worldly calling our jobs and career choices. Doubting decisions we are about to make, that we have made in the past or that we want to make in the future will create uneasy feelings. There will be internal as well as external emotional pressures that will undermine our self-confidence our resolve and determination. Feeling lost or confused might also be a very frustrating issue.

venus20square20saturn

Many ideals, fantasies, perspectives will crumble and shatter. They will now appear only as illusions that simply can no longer remain a part of our lives. The next few weeks will bring many new personal revelations, insights and truths that will change our awareness and understanding and force us to re-imagine, re-evaluate, re-construct and re-design our goals, ambitions, desires and expectations.

The impact of the Venus/Saturn square can bring feelings of stagnation, frustration, repression, and also loneliness. The union of these two planets will be quite a karmic one bringing conflicts, problems, separations, breakups as well as unusual and unexpected reunions, connections, mergers in our relationships with others. All of this of course will happen for a very specific reason, to bring us new karmic life lessons and new understandings of life’s truths. In order to fully grasp the meaning and importance of these events, we will need time. Saturn is a great teacher, but if we truly want to understand the meaning of his life lessons we need to be patient and very self-observant. This kind of behavior truly brings new self-awareness and understanding. We have to understand though, dealing with Saturn is no walk in the park, one needs to be ready to confront the truth one might definitely not like. These next weeks might very well bring about troublesome, difficult, painful and frustrating emotional experiences.

In order to deal with this difficult aspect we need to take advantage of the gift of intuition, greater self-awareness potential and deeper understanding, which both Venus in Pisces and Saturn in Sagittarius will of course bestow upon us. Our attitude towards more problematic aspects of our relationships and other life situations must be based on a goal to find and recognize genuine true life passions, desires, ambitions, values and personal truths. The upcoming period will really show us who are the people who are really important to us and of course the ones who definitely are not. We will also become aware of life pursuits we need to abandon, things we need to let go. We will also become aware of everything that has to remain an important part of our lives, certain goals we still want to attain for instance, ideas we still want to nourish, something we still want to invest a lot of work and energy into.

Moon in Virgo – The beginning phase of Mercury retrograde cycle

Transit strength: strong monthly transit

Transit duration: there will be a strong influence during this weekend as Mercury starts its retrograde journey, the retrograde cycle itself however will last until the 4th of May.

 

Astrological layout

The Moon in Virgo will activate the Venus/Saturn square and form a T-square aspect with both of them. This will take place on 28° Pisces. These energies will be felt strongly by all representatives of Pisces, Sagittarius, Gemini and Virgo, especially those born around the 21st of March, June, September and December. All of you with important planets and astrological points between 26 ° and 29 ° in the sign of Pisces, Virgo, Sagittarius and Gemini will also experience this transit quite profoundly.

Over the weekend we will witness the beginning of the spring Mercury Retrograde period, which will begin at 5 ° Taurus. The initial influences will be felt particularly by those born at the end of April, October, July and January, and by all with important planets and astrological points between 3 ° and 5 ° in the sign of Taurus, Scorpio, Leo and Aquarius.

14917104004_01203da5b8_z-e1425366341827

Emotional needs, moods, challenges, frustrations

Mercury Rx will change the way of think, perceive our environment,  he will influence our decision-making processes and spice up our communication with the world around us. Since we are dealing with Taurus this time around, an earthly sign that is primarily focused on the achievement of sensual comfort, material, financial security and performance, by enhancing the ability of becoming more self-reliant, self-sufficient and by developing an ability of self-preservation as a must. We will spend a lot of our mental energy on dealing with all these Taurian themes mentioned above.

Every Mercury Retrograde period is characterized by rapidly changing daily situations, circumstances, moods, by a significant increase in daily pace and tempo, we also become more impulsive, hectic during his influence. That result in poor concentration, decreased ability to focus which leads to misunderstandings and hinders interpersonal communication. Since this time everything happens in Taurus, characterized by slower and more cautious processing of information, characterized by careful decision-making practices, things might be in our favor, however on the other hand, combining Taurus and retrograde Mercury could also backfire like hell. There is nothing worse than recklessness is otherwise calculative but opportunistically oriented mind, that has a special appetite for the material goods of this world. Beware, do not go against your Taurian nature, if you happen to have some of this earthly energy in your natal charts. Especially be careful not to become a part of some financial fraud, either you being the culprit or the victim!

mercury-retrograde-in-taurus

The main strength of Taurus lies in its ability to make careful and smart decisions on how to proceed forward in any kind of situation. Whatever a Taurus strives for is often linked to the fulfillment in some sensual aspect of this earthly existence, which of course brings comfort and success. Mercury Retrograde period can expose dark sides of Taurian nature. Selfishness increases as one impulsively strives to satisfy their own desires and needs. Some Taurians might abandon the golden motto “go slow and you’ll get far” trying to quickly achieve something that requires a lot of patience and effort to achieve. Such hectic, thoughtless, impulsive behavior will bring conflicts, problems and undesirable consequences. Be careful!

In a positive sense, the beginning of Mercury retrograde may also provide new business, financial opportunities, allow us to connect with people in different ways, we might take on new activities, develop new interests. All of this activity will of course relate to the classic Taurian ideals of comfort, fulfillment, success and satisfaction. Allow things to surprise you! 🙂

I wish you all a successful week, handle all the challenges and frustrations with courage and determination!

Tedenska napoved, 3.4. – 9.4., Začetek najpomembnejšega obdobja v prvem polletju 2017

accept-the-challenge

Z mlado Luno v Raku se končno odpira obdobje, ki bo prineslo nekatere najpomembnejše energijske vplive letošnjega leta. Celoten mesec april in pa tudi prvo polovico maja bosta najmočneje zaznamovala tako retrogradna Venera v Ribah kot tudi Retrogradni Merkur v Biku in Ovnu. Pred nami je dokaj obremenjujoče obdobje polno izzivov, sprememb, pa tudi težav, frustracij in konfliktov.

Energije, ki bodo potrkale na naša vrata so tu seveda z namenom. Posebno tisti, ki bomo te vplive čutili najmočneje moramo vedeti, da bo na marsikaterem področju življenja v marsikaj treba vložiti veliko več truda ali pa nekatere stvari tudi korenito spremeniti. V kolikor se bomo spodbudam in prisilam teh energij ustrezno odzvali, bo to obdobje minilo konstruktivno, končni rezultati pa bodo naša življenja obogatili. V kolikor bomo silili proti toku, se lahko zagotovo nadejamo zgoraj omenjenih negativnih manifestacij. Odločitev je seveda vedno v naših rokah.

 

Luna v Raku – Prehod Venere v ozvezdje Rib in kvdarat s Saturnom v Strelcu

 

Astrološka postavitev

Moč tranzita: Močan letni tranzit

Trajanje tranzita: Venera bo nadaljevala retrogradno gibanje v Ribah v kvadratu s Saturnom vse do 15.4., vpliv pa bo mogoče čutiti vse do začetka meseca maja.

prenos

 

Prvi Lunin kvadrat v Raku simbolizira energijsko spremembo prehoda Retrogradne Venere iz Ovna v Ribe. Ta bo tekom prihajajočih dni začela na 28° v Ribah tvoriti skoraj tri tedne trajajoč aspekt s Saturnom. Aspekt boste čutili najmočneje predvsem vsi predstavniki Rib, Strelca, Device in Dvojčkov, še posebej tisti rojeni okoli 21-ga v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru. Vsi, ki imate pomembne planete in astrološke točke med 26° in 29° v znamanju Rib, Device, Dvojčkov ter Strelca boste prav tako močno občutili prihajajoč tranzit.

Luno v Raku boste močno občutili predvsem predstavniki kardinalnih znamenj, Raki, Ovni, Tehtnice, Kozorogi, predvsem tisti rojeni v prvih desetih dneh meseca julija, aprila, oktobra ter januarja. Energije bodo konkretno vplivale tudi na vse, ki imate pomembne planete in astrološke točke med 13° ter 18° v kardinalnih znamenjih Raka, Ovna, Tehtnice in Kozoroga.

Čustvene potrebe, izzivi, razpoloženja, frustracije

Venera se iz strastnega, impulzivnega in akcije lačnega Ovna seli v sanjavi ter pogosto tudi izgubljeni Ribi. Počutje se bo drastično spremenilo pri mnogih ljudeh. Kombinacija s Saturnom v Strelcu, ki bo zdaj zdaj začel tudi svoje lastno retrogradno gibanje bo prinesla kar nekaj težko obremenilnih vplivov.

Kaj lahko pričakujemo? Če nas je energija Ovna spodbujala k aktivnosti, iniciaciji, če smo pod njegovim vplivom začenjali neke nove projekte, bolj ali manj uspešne, se sedaj selimo v drugo obdobje pomladnega prebujanja, obdobje povečane samo-refleksije preteklih odločitev in lastne osebne naravnanosti do našega načina življenja, osebnih vrednot, pristopa do uresničevanja osebnih želja. Pojavljali se bodo dvomi v lastno uspešnost, sposobnosti, dvomi v odločitve, ki jih sprejemamo, ki smo jih, oziroma, ki jih še želimo sprejeti. Prisotni bodo notranji kot tudi zunanji čustveni pritiski, ki bodo spodkopavali našo samozavest in odločnost. Vladala bo zmeda.

venus20square20saturn

Prihajalo bo do sesutja marsikaterih idealov, predstav, fantazij, izkazalo se bo da gre za iluzije, ki preprosto ne morejo več ostati del naših življenj. Obdobje naslednjih nekaj tednov bo prineslo številna osebna razodetja in spoznanja ter resnice, ki jih bomo morali sprejeti in marsikje na novo začrtati naše cilje, ambicije, želje ter pričakovanja.

Vpliv kvadrata med Venero in Saturnom lahko prinese občutke stagnacije, frustracije, represije, prinese lahko čustva povečane osamljenosti. V odnosih bo aspekt deloval precej karmično, povzroči lahko tako razdore, separacijo kot tudi združevanja, ki nam bodo seveda prinašala neke življenjske lekcije, razodetja. Seveda bo verjetno minilo kar nekaj časa, da bomo v celoti razumeli zakaj so se nekatere stvari zgodile tako kot so se. Satrun je velik učitelj, a miniti mora precej časa, da razumemo njegove nauke. Tekom naslednjih tednov bomo njegove vplive večinoma občutili kot neprijetno, bolečo in frustrirajočo izkušnjo.

Izkoristiti bomo morali dar intuicije, globjega razumevanja, ki ga prinašata tako Venera v Ribah kot tudi Saturn v Strelcu. Naš odnos do težavnejših aspektov lastnih medčloveških odnosov ter drugih življenjskih situacij mora temeljiti na iskanju resničnih, pristnih želja, iskanju nam najbolj primernih osebnih vrednot ter prepoznavanju osebnih resnic. Prav tako nam bo prihajajoče obdobje zares pokazalo kdo so ljudje, ki so resnično pomembni za nas in kateri pač niso. Prav tako bomo spoznali kaj v tem življenju preprosto ni za nas, kaj moramo opustiti, s čim prekiniti, kaj ohraniti in v kaj vložiti več truda in energije itd.

 

Luna v Devici – začetek retrogradnega Merkurja

Moč aspekta: močan mesečni aspekt.

Trajanje aspekta: začetek tranzita bo predvsem zaznamoval prihajajoči vikend, Merkur pa bo ostal retrograden vse do 4.5.

Astrološka postavitev

Luna v Devici bo aktivirala povezavo med Venero in Saturnom ter tvorila T – kvadrat. Tem vplivom boste ponovno izpostavljeni vsi predstavniki Rib, Strelca, Device in Dvojčkov še posebej tisti rojeni okoli 21-ga v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru. Vsi, ki imate pomembne planete in astrološke točke med 26° in 29° v znamanju Rib, Device, Dvojčkov ter Strelca boste prav tako močno občutili prihajajoči tranzit. Vplivi bodo predstavljali vrhunec tega tedna in bodo povezani z zgoraj omenjenimi tematikami kvadrata Venere in Saturna.

Tekom vikenda bomo priča začetku pomladnega obdobja retrogradnega Merkurja, ki bo pričel svoje potovanje na 5° v Biku. Začetne vplive boste občutili predvsem tisti rojeni konec meseca aprila, oktobra, julija, januarja ter vsi, ki imate pomembne planete ter astrološke točke med 3° in 5° v znaku Bika, Škorpijona, Leva in Vodnarja.

14917104004_01203da5b8_z-e1425366341827

Čustvene potrebe, izzivi, frustracije, razpoloženja

Merkur bo prinesel zasuk v načinu našega razmišljanja, dojemanja našega okolja, prinesel bo spremmebe v načinu kako sprejemamo odločitve ter predrugačil našo komunikacijo s svetom. Ker imamo opravka z zemeljskim znamenjem, ki je predvsem fokusirano na doseganje čutnega udobja, materialne, finančne varnosti ter izpolnitve, razvijanje sposobnosti samo-preživetja, samo-prezervacije, se bo naš razumski del ukvarjal predvsem z vprašanji povezanimi s temi temami.

Za vsako obdobje retrogradnega Merkurja so značilne hitro spreminjajoče se situacije, razpoloženja, povečan dnevni tempo, povečana impulzivnost, hektičnost, slabša koncentracija, nižja sposobnost fokusa, nesporazumi in otežena komunikacija. Ker se tokrat vse skupaj dogaja v Biku, značilnem po počasnejšem in bolj previdnem pocesiranju informacij ter odločanju, nam to lahko seveda pride prav v smislu olajševalne okoliščine, lahko pa povzroči še več težav. Ni hujšega namreč kot nepremišljenost sicer preračunljivega uma, ki si seveda nadvse želi uživati v dobrinah tega materialnega sveta. Pazite torej in ne hodite proti svoji bikovski naravi, če le imate kakšne kvalitete tega znamenja. Še posebej pazite, da ne postanete oškodovani del kakšne finančne goljufije!

mercury-retrograde-in-taurus

Glavna moč Bika je v njegovi sposobnosti pazljivega in pametnega odločanja kako in kdaj narediti naslednji korak. Cilj je seveda velikokrat vezan na izpolnitev v nekem materialnem aspektu tega zemeljskega življenja, ki seveda prinaša udobje ter uspeh. Obdobje retrogradnega Merkurja lahko povzroči pri ljudeh z izpostavljeno bikovsko naravo povečano sebičnost in preveliko impulzivnost kar se tiče zadovoljevanja lastnih želja in potreb. Marsikateri Bik bo tako opustil zlati moto “Počasi se daleč pride” in želel na hitro doseči nekaj za kar je seveda potrebno veliko truda, pa tudi potrpežljivosti. Takšno hektično, nepremišljeno početje bo seveda prineslo konflikte, probleme in nezaželjene posledice. Pazljivo torej!

V pozitivnem smislu bo začetek retrogradnega Merkurja lahko prinesel morda tudi nove poslovne, karierne, finančne priložnosti ali pa priložnosti povezovanja z ljudmi, nove aktivnosti, interese, povezane seveda z uresničevanjem klasičnih bikovskih idealov senzualnega udobja, izpolnjenosti in zadovoljstva. Pustite se presenetiti! 🙂

Pogumno naprej, uspešno se spoprimite z izzivi prihajajočega tedna!